Трябва ли да напусна работа, ако си регистрирам фирма?

Трябва ли да напусна  работа, ако си регистрирам фирма?

 

Въпрос:
Здравейте!

В момента съм на трудов договор и от един месец и на граждански договр за предоставяне на услуга към българска фирма. Това, което ме интересува е, дали мога да сключа още граждански договор с други български фирми. Ако искам да работя с чуждестранни фимри, долкото разбирам, трябва да се регистрирам като ЕООД или свободна професия. В случая не желая да прекъсвам трудовия договор, затова, възможно ли е да съм едновременно и на трудов договор и да регистрирам ЕООД или свободна професия? В този случай какво се изисква като данъци и осигуровки? Какво точно означава 25 признати разходи?

Благодаря предварително!

 

ЕООД, свободна професия, трудов договор, документи за регистрация на фирма, нормативно признати разходи, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Няма пречка да извършвате дейност като лице упражняващо свободна професия или като собственик и управител на ЕООД и едновременно с това да сте на трудов договор.

 

От данъчна гледна точка нещата изглежта така:

- при свободната професия Вие декларирате размера на приходите за годината. От така получената сума приспадате 25% нормативно признати разходи и платените през годината осигуровки и върху така получената сума дължите 10% данък.

- при ЕООД Вие декларирате размера на приходите и разходите, свързани с дейността Ви. Ако приходите са повече от разходите, то Вие реализирате печалба и тази печалба се облага с 10% данък.

 

От осигурителна гледна точка нещата стоят по следния начин:

- при свободна професия се осигурявате ежемесечно, като съответно трябва да декларирате и внасяте осигуровки всеки месец, като минималния осигурителен доход в момента е 780,00 лв, което означава минимални осигуровки в размер 250,00 лв на месец. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация, се прави изравняване. При това изравняване се гледа реализирания доход през годината. Ако сумата му надвишава сумата, върху която сте се осигурявали, трябва да довнесете осигуровки върху разликата. Сумата, върху която се внасят осигуровки на годишна база не може да бъде по-висока от 40800,00 лв. за 2023 година.

 

- при ЕООД осигуровките отново се внасят върху минималния осигурителен доход за годината -780,00 лв., като разликата е че няма годишно изравняване на осигурителните вноски.

 

Т.е. чисто от данъчна и осигурителна гледна точка, ще трябва да си прецените и да си направите някакъв план относно какви приходи очаквате да получавате и какви разходи бихте имали. Единствено по този начин бихте могли да определите, коя форма на дейност е икономически по - изгодна за Вас (т.е. бихте платили по - малко данък и осигуровки).

 

Извън разликите от данъчна и осигурителна гледна точка съществуват и няколко чисто функционални разлики:

- парите, които изкарвате като свободна професия реално са си Ваши пари и можете да си ги "харчите" когато и за каквото си искате. При ЕООД парите, които фирмата изкара си остават на фирмата. Ако искате Вие, в качеството си на собственик, да разполагате с тези пари има няколко варианта - да си давате заплата, да си дадете заем или след като финансовата година изтече и ако фирмата е реализирала печалба, то ще можете да си разпределите печалбата като дивидент (но ще трябва да платите допълнителни 5% данък дивидент върху тази сума).

- ако упражнявате своята дейност като свободна професия, няма да имате задължението да издавате касов бон при получаване на пари в брой. За ЕООД, това облечкение не важи и ако получавате пари в брой, ще трябва да имате предварително закупен касов апарат.

- за да се регистрирате като лице, упражняващо свободна професия е нужно към комплекта документи (заявление и декларация) да предоставите и диплома или някакъв друг сертификат, който да удостоверява компетенцията Ви да предоставяте услугите, които ще извършвате. Самата регистрация се извършва от Регистър Булстат в рамките на 24 часа, като има и държавна такса в размер на 10,00 лв. За да регистрирате ЕООД процедурата е малко по - дълга и сложна. Като начало се подготвят комплект с документи (учредителен акт, протокол от учредително събрание, договор за управление, няколко декларации и образец от подпис). Част от документите се заверяват при нотариус. След това трябва да откриете набирателна сметка в банка по Ваш избор, по която да внесете началния капитал. Минимумът е 2,00 лв. Вносната бележка за внесения капитал, заедно с останалите подготвени документи  се подават в Търговския Регистър в срок не по-късно от 7 календарни дни от датата на учредителния акт, като регистрацията се извършва в рамките на 7 работни дни. Държавната такса е 110,00 лв. Нотариалната такса е 6,00 лв., а банковата такса зависи от избраната от Вас банка, като тя ще варира от 10,00 до 50,00 лв.

 

 

Другото важно нещо, което трябва да знаете е, че предоставяйки услуга на чуждестранни фирми от Европейския Съюз, възниква задължение за регистрация по ДДС най-късно до 7 дни преди предоставянето на въпросните услуги. В този режим на регистрация (за предоставяне на услуги в рамките на ЕС) няма да начислявате и съответно да дължите ДДС. Ще трябва обаче ежемесечно да декларирате всички свои продажба на такъв тип услуги - суми, дати, на кого сте предоставили услугите.

Ако пък ще предоставяте услуги на физически лица от ЕС - то при достигане на 10 хиляди евро приход от подобен вид услуги, ще трябва да се регистрирате по друг режим на ДДС, според който ще трябва да започнете да начислявате и съответно плащате ДДС по ставки, съответстващи на ставките на държавата, в която се намират физическите лица.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден