Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

За Вас, в края на всяка счетоводна година, в БИ ЕНД СИ СЪРВИС:

  • Ще изготвим индивидуален (при необходимост и консолидиран) Годишен финансов отчет на база МСФО и НСФОМСП за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и за нуждите на мениджмънта;
  • Ще изготвим и представим годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО;
  • Ще изготвим и представим необходимите годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Web Analytics