Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Признаване на разход по фактура от трета страна от второстепенен разпоредител с бюджет

Признаване на разход по фактура от трета страна от второстепенен разпоредител с бюджет

2020-04-02 09:35:52
Признаване на разход по фактура от трета страна от второстепенен разпоредител с бюджет

Признаване на разход по фактура от трета страна от второстепенен разпоредител с бюджет

 

 

Въпрос:

Здравейте,

Представени са ми за одобрение две фактури за реализирани нощувки, издадени от страна извън ЕС на второстепенен разпоредител с бюджет.
Доста рових по темата в нета и открих, че когато е закупена стока или услуга от страна извън ЕС, задължително се придружава с митническа декларация, ако е стока, а когато е услуга с легализиран превод, но не мога да намеря къде точно е разписано, за да го цитирам и съответно изискам.
В същото време на едната фактура липсва номер. Редно ли да одобря плащането и ако да на какво основание.
Моля за компетентното Ви мнение по казуса.
Благодаря!

 

бюджет, фактура, разход, превод, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

В чл.5 ал.2 от Закона за счетоводството е записано, че  счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се превеждат на български език, в случаите, когато това е предвидено в закон. Обикновено това не се случва в практиката. Когато орган по приходите от Национална агенция по приходите (НАП) поиска по надлежния ред да се представи съставен на чужд език документ (счетоводен или друг), придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач (лицензиран, а не легализиран превод. Легализирания превод изисква легализация от официален държавен орган на страната издала документа - посолство, министерство или друг такъв), дружеството е задължено да представи такъв превод в срок определен от НАП, а когато не е представен такъв документ с точен превод в определения срок, органът по приходите може да извърши превод за сметка на дружеството.

При второстепенните разпоредители с бюджет обикновено това се изисква от проверяващите от Сметната палата и непредставянето на такъв (лицензиран) превод на документи е формален повод за непризнаване на разхода.

Понякога номера на документа не са само цифри, а комбинация от букви и цифри, наименование на месец, година и цифра и други такива.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics