Почасова работа към фирма в чужбина

Почасова работа към фирма в чужбина

 

Въпрос:
Здравейте!

Интересувам се от осчетоводяване на почасова работа към фирма в Ирландия. Какви биха били най-удачните варианти - ФЛ по ДДС или създаване на фирма. Работата ще е около 10 - 20 часа седмично, като ще бъда осигурен на друго място на трудов договор.

Благодаря предварително!

непълно работно време, работа в ЕС, създаване на фирма, ригистрация като свободна професия, счетоводни услуги, Варна, Русе, Стара Загора Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Пред Вас има два варианта - регистрация на фирма, през която да извършвате своята дейност или регистрация като лице, упражняващо свободна професия. И двата варианта имат своите плюсове и минуси

- при свободната професия Вие декларирате размера на приходите за годината. От получената сума приспадате 25% нормативно признати разходи и платените през годината осигуровки и върху получената сума дължите 10% данък.

- при ЕООД Вие декларирате размера на приходите и разходите, свързани с дейността Ви. Ако приходите са повече от разходите, то реализирате печалба и тя се облага с 10% данък.

- при свободна професия трябва да декларирате и внасяте осигуровки всеки месец, като минималния осигурителен доход в момента е 933,00 лв, което означава минимални осигуровки в размер около 300,00 лв на месец. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация, се прави изравняване, като се гледа реализирания доход през годината, и ако сумата му надвишава сумата, върху която сте се осигурявали, трябва да се довнесат осигуровки върху разликата. Сумата върху която се внасят осигуровки на годишна база не може да бъде по-висока от 45000,00 лв. за 2024 година.

- при ЕООД осигуровките отново се внасят върху минималния осигурителен доход за годината -933,00 лв., като разликата е, че няма годишно изравняване на осигурителните вноски.

 

Това, че се осигурявате на трудов договор, не Ви освобождава от задължението за осигуряване и при работа през който и да е от двата варианта. Изключение е, ако сте осигурен на максималния осигурителен доход – тогава няма да дължите допълнителни осигуровки през фирма/СП или ако сте осигурен на сума близка до максималния осигурителен доход, то ще дължите осигуровки върху разликата между максималния осигурителен доход и сумата, върху която сте осигурен на трудовия договор.

 

Вие сте човека, който трябва да си прецени и да си направи някакъв план относно приходите и разходите, които бихте имали. Единствено така  може да определите коя форма на дейност е икономически по-изгодна (т.е. бихте платили по-малко данък и осигуровки).

 

Освен споменатите разлики съществуват и няколко чисто функционални такива:

- парите, които изкарвате като свободна професия реално са си Ваши пари и можете да си ги "харчите" когато и за каквото си искате. При ЕООД парите, които фирмата изкара си остават на фирмата. Ако искате Вие, в качеството си на собственик, да разполагате с тези пари има няколко варианта - да си давате заплата, да си дадете заем или след като финансовата година изтече и фирмата, ако е реализирала печалба, да си разпределите печалбата като дивидент (като ще трябва да платите допълнителни 5% данък дивидент върху тази сума).

- ако упражнявате своята дейност като свободна професия, няма да имате задължението да издавате касов бон при получаване на пари в брой. За ЕООД това облечкение не важи.

- за да се регистрирате като лице, упражняващо свободна професия е нужно към комплекта документи (заявление и декларация) да представите и диплома или някакъв друг сертификат, който да удостоверява компетенцията Ви да предоставяте услугите, които ще извършвате. Самата регистрация се извършва в Регистър Булстат в рамките на 24 часа, като има и държавна такса в размер на 10,00 лв. За да регистрирате ЕООД процедурата е малко по-дълга и сложна. Подготвят се комплект с документи (учредителен акт, протокол от учредително събрание, договор за управление, няколко декларации и образец от подпис). Част от документите се заверяват при нотариус. След това трябва да откриете набирателна сметка в банка по Ваш избор, по която да внесете началния капитал. Минимумът е 2,00 лв. Вносната бележка за внесения капитал, заедно с останалите подготвени документи  се подават в Търговския Регистър в срок не по-късно от 7 календарни дни от датата на учредителния акт, като регистрацията става в рамките на 7 работни дни. Държавната такса е 110,00 лв. Нотариалната такса е 8,00 лв., а банковата такса зависи от избраната от Вас банка.

При предоставяне на услуги на фирма от Държава, членка на ЕС (каквато е Ирландия), регистрацията по ДДС е задължителна и при двата варианта на работа. Режима на регистрация е по-различен от нормалния режим на регистрация по ДДС - няма да дължите ДДС върху сумата на предоставените услуги към такива фирми, но имате задължението да декларирате своите продажби ежемесечно.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден