Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Здравни осигуровки и здравни права

Здравни осигуровки и здравни права

2020-09-10 08:35:30
Здравни осигуровки и здравни права

Здравни осигуровки и здравни права

 

Въпрос:
Здравейте!

Предстои ми да бъда безработна без обезщетение, имам и ТЕЛК. Трябвали да плащам здравна осигуровка като самоосигуряващо се лице?

Благодаря!

безработен, здравни осигуровки, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

За да не се прекъснат здравните права е задължително да поддържате непрекъснато здравното си осигуряване. Ако работите към някоя фирма това става чрез работодателя Ви. Ако не се осигурявате чрез работодател или държавна институция, то трябва да подадете в НАП по Ваш постоянен адрес  (от момента на прекъсване на здравното Ви осигуряване чрез друго юридическо или физическо лице) декларация обр.7 за започване на здравно осигуряване от Ваше име. В случай, че през годината получавате доходи, подлежащи на данъчно облагане (например: доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, и/или доходи от авторски и лицензионни възнаграждения и др.), Вие трябва да извършите годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че  не реализирате  доходи, подлежащи на данъчно облагане през годината, не трябва да извършвате годишно изравняване.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics