ЕТ, ЕООД, ООД или НПО да регистрирам?

ЕТ, ЕООД, ООД или НПО да регистрирам?

 

Въпрос:
Здравейте!

Бих искала да ми обясните разликата между фирма (ЕТ, ЕООД, ООД) и сдружение с нестопанска цел (НПО). При стартиране на дейност и неизвестност на нейното развитие кое от двете е по-подходящо за регистрация?

Благодаря предварително!

 

каква фирма да регистрирам, неправителствена организация, осигуряване, данъци, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Фирмите (ЕТ, ЕООД и ООД) се регистрират от лица, които ще извършват търговска дейност. Търговската дейност представлява извършването на определена дейност по занятие на свой риск и за своя сметка с цел реализирането на печалба.

Сдружението с нестопанска цел от друга страна извършва дейност, която е в обществена или частна полза. Сдружението си поставя цел/и (кауза/и) за която работи. То има право да извършва и търговска дейност, но тя трябва да е свързана с поставените цели и съответно реализираните печалби, осъществени от тази дейност, трябва да бъдат разходвани за тази конкретна цел/и. Също така реализираните печалби се облагат с данъци както биха се обложили печалбите на една фирма.

Т.е. в заключение - ако искате да извършвате търговска дейност, то логичният избор е да регистрирате фирма на Ваше име. От там нататък остава да изберете формата на фирма - дали да ЕТ, ЕООД (ООД е същото като ЕООД, но с повече от един съдружник) или да действате под формата на свободна професия. Основните разлики са следните:

 

От данъчна гледна точка нещата изглежта така:

- при ЕТ Вие декларирате размера на приходите за годината. От така получената сума приспадате платените през годината осигуровки и върху така получената сума дължите 15% данък.

- при ЕООД Вие декларирате размера на приходите и разходите, свързани с дейността Ви. Ако приходите са повече от разходите, то Вие реализирате печалба и тази печалба се облага с 10% данък.

- при свободната професия Вие декларирате размера на приходите за годината. От така получената сума приспадате 25% нормативно признати разходи и платените през годината осигуровки и върху така получената сума дължите 10% данък.

От осигурителна гледна точка нещата стоят по следния начин:

- при ЕТ се осигурявате ежемесечно, като съответно трябва да декларирате и внасяте осигуровки всеки месец, като минималния осигурителен доход в момента е 780,00 лв, което означава минимални осигуровки в размер 240,00 лв на месец. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация, се прави изравняване. При това изравняване се гледа реализираната печалба през годината, и ако сумата и надвишава сумата върху която сте се осигурявали, трябва да довнесете осигуровки върху разликата. Сумата върху която се изчисляват и внасят осигуровки на годишна база не може да бъде по-висока от 40800,00 лв.

- при ЕООД осигуровките отново се внасят върху минималния осигурителен доход за годината -780,00 лв., като разликата е, че няма годишно изравняване на осигурителните вноски.

- при свободна професия се осигурявате ежемесечно, като съответно трябва да декларирате и внасяте осигуровки всеки месец, като минималния осигурителен доход в момента е 780,00 лв, което означава минимални осигуровки в размер 240,00 лв на месец. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация, се прави изравняване. При това изравняване се гледа реализирания доход през годината, и ако сумата му надвишава сумата върху която сте се осигурявали, трябва да довнесете осигуровки върху разликата. Сумата върху която се изчисляват и внасят осигуровки на годишна база не може да бъде по-висока от 40800,00 лв. за 2023 година.

 

 

Т.е. чисто от данъчна и осигурителна гледна точка, ще трябва да си прецените и да си направите някакъв план относно какви приходи очаквате да получавате и какви разходи бихте имали. Единствено по този начин бихте могли да определите коя форма на дейност е икономически по-изгодна (т.е. бихте платили по-малко данък и осигуровки).

 

Извън разликите от данъчна и осигурителна гледна точка съществуват и няколко чисто функционални разлики:

- парите, които изкарвате като ЕТ и свободна професия реално са си Ваши пари и можете да си ги "харчите" когато и за каквото си искате. При ЕООД, парите, които фирмата изкара си остават на фирмата. Ако искате, Вие в качеството си на собственик да разполагате с тези пари има няколко варианта - да си давате заплата, да си дадете заем или след като финансовата година изтече и фирмата, ако е реализирала печалба, то Вие ще можете да си разпределите печалбата като дивидент (но ще трябва да платите допълнителни 5% данък дивидент върху тази сума).

- като ЕООД, фирмата отговаря за своите задължения до размера на собствените си активи и капитал. Като ЕТ и свободна професия – фирмата сте Вие, което означава че отговаряте лично с цялото си имущество за евентуалните задължения възникнали от дейността Ви като ЕТ.

- за да се регистрирате като лице, упражняващо свободна професия е нужно към комплекта документи (заявление и декларация) да предоставите и диплома или някакъв друг сертификат, който да удостоверява компетенцията Ви да предоставяте услугите, които ще извършвате. Самата регистрация се извършва от Регистър Булстат в рамките на 24 часа, като има и държавна такса в размер на 10,00 лв. За да регистрирате ЕООД процедурата е малко по-дълга и сложна. Като начало се подготвят комплект с документи (учредителен акт, протокол от учредително събрание, договор за управление, няколко декларации и образец от подпис). Част от документите се заверяват при нотариус. След това трябва да откриете набирателна сметка в банка по Ваш избор, по която да внесете началния капитал. Минимумът е 2,00 лв. Вносната бележка за внесения капитал, заедно с останалите подготвени документи  се подават в Търговския Регистър, в срок не по-късно от 7 календарни дни от датата на учредителния акт, като регистрацията се извършва в рамките на 7 работни дни. Държавната такса е 110,00 лв. Нотариалната такса ще Ви е 6,00 лв., а банковата такса ще зависи от избраната от Вас банка, като тя ще варира между 10,00 и 50,00 лв. Регистрацията на ЕТ е подобна на ЕООД, като разликата е, че не се открива набирателна банкова сметка и държавната такса е 50,00 лв.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден