Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Допълнителни административни и счетоводни услуги

Допълнителни административни и счетоводни услуги

Допълнителни административни и счетоводни услуги

Освен изброените дотук основни услуги, вместо Вас в нашата счетоводна къща можем:

  • Да представяме платежни нареждания и вносни бележки в обслужващия ви банков клон;
  • Да получаваме банковите Ви извлечения;
  • Да изготвим банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;
  • Да извършваме Онлайн банкиране;
  • Да подадем заявление и да получим Удостоверение за наличие или липса на задължения;
  • Да подадем заявление и да получим Удостоверение за Актуално състояние на фирмата;
  • Да публикуваме Годишния финансов отчет в Търговския регистър;
  • Да изготвим документи за кредитиране и финансиране от банкови институции;
  • Да изготвим договори, анекси и споразумителни протоколи с Ваши контрагенти;
  • Да изготвим и всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети.

Web Analytics