Физическо лице, което е достигнало оборот за ДДС регистрация

Физическо лице, което е достигнало оборот за ДДС регистрация

 

Въпрос:
Здравейте!

Ако едно физическо лице направи 200 000лв оборот за последните 12 месеца и печалба 100 000 лв., каква ще е данъчната удръжка? При оборот над 100 000 лв. за 12 месеца е задължено да се регистрира по ДДС, следователно данъците ще са 10-15% + 20% (ДДС) и осигуровки – така ли е?

Благодаря предварително!

 

дължими осигуровки, регистър булстат, оборот за ДДС, счетоводни услуги, Варна, Русе, Стара Загора Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Съвсем общо погледнато, ако приемем, че лицето няма регистрация като лице упражняващо свободна професия, данъците ще са:

- 27,8% осигуровки върху реализираната печалба. Ако сумата на печалбата е по-висока от максималния осигурителен праг за съответната година, осигуровките се изчисляват на база максималния осигурителен праг. Ако до края на 2023 г. няма промяна на осигурителните прагове, това значи осигуровки изчислени върху 40 800 лв. (максималния осигурителен праг е 3400,00 лв. * 12 месеца)

- 15 % данък върху реализираната печалба. Осигуровките се признават също за разход

- ДДС - тук вече има много условности. Има различни условия за задължителна регистрация, като достигане на оборот от 100 000 лв. за последните 12 месеца е само едно от условията. При предоставяне на услуги към фирми в ЕС, при получаване на услуги от фирми извън България, при продажба на стоки и услуги на физически лица в ЕС, при внос на стоки от ЕС и т.н. също е небходима ДДС регистрация. При някои от режимите на регистрация се дължи 20 % ДДС, при други - не, при трети се дължи ДДС ставка, приложима в държави на ЕС. Без допълнителна информация не можем да дадем конкретен отговор на този въпрос.

Ако пиремем, че става въпрос за дейност, изцяло извършвана в България (и покупки и продажби), то при достигане на оборот от 100 хил. лв. за последните 12 месеца имате задължение за регистрация по ДДС. След регистрацията по ДДС ще трябва да начислявате 20% ДДС в своите продажби и съответно това ДДС ще го дължите към Държавата. Също така ще трябва всеки месец да подавате ДДС декларации, в които да описвате своите продажби. Ако по фактурите за покупки, свързана с дейността Ви, имате начислено ДДС, ще можете да го приспадате от ДДС-то което дължите.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден