Счетоводно отчитане на персонал и заплати

Счетоводно отчитане на персонал и заплата

Счетоводство и счетоводно отчитане на персонал и заплата звучат подобно, но всъщност са различни дейности, подчинени на различни нормативни документи. 

Докато счетоводството се регулира от Закона за счетоводството, то счетоводното отчитане на труд и заплата до голяма степен се подчинява на Кодекс на труда, който е отделен нормативен акт. Въз основа на него се определя подхода при воденето на ТРЗ, респективно счетоводно отчитане на персонал и заплата.

 

Услуги по счетоводно отчитане на персонал и заплата, предлагани от БИ ЕНД СИ СЪРВИС

Счетоводното отчитане на персонал и заплата, което предлагаме в счетоводна къща БИ ЕНД СИ СЪРВИС, представлява набор от счетоводни услуги, свързани с движението и разходите за персонал.

Нашите счетоводители предлагат следните услуги по счетоводно отчитане на персонал и заплата: 

  • Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначения във фирмата служители;
  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
  • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО, изчисляване на отпуски;
  • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации;
  • Издаване на служителите на удостоверения за годишен доход и други удостоверения, свързани с получените трудови възнаграждения или документи, необходими за пенсиониране. Попълване на трудови осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж;
  • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
  • Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски.

 

 

Свържете се с нас за счетоводно отчитане на персонал и заплата

В случай, че имате въпроси или искате да заявите счетоводно отчитане на персонал и заплата, счетоводителите от счетоводна къща БИ ЕНД СИ СЪРВИС са на Ваше разположение: