Стоки от интернет. Внос, ВОП, комисионна

Стоки от интернет. Внос, ВОП, комисионна

2018-12-11 11:10:30
Стоки от интернет. Внос, ВОП, комисионна

Стоки от интернет. Внос, ВОП, комисионна

 

Въпрос 1:

Здравейте! 
Занимавам се с поръчки на стоки от интернет. Внос, ВОП, комисионна са термини които срещам в интернет, но дефинициите са малко размити и имам нужда от разяснение по някои въпроси, за да знам в коя графа точно попада бизнеса би. Приемам поръчки от хора с предварително ясни условия - те поръчват стоките от сайтовете на цените които са обявени и ми дължат процент комисионна. Аз изготвям поръчките и ги осъществявам от мое име за тяхна сметка, всички хора включени в поръчката заплащат стойността на поръчките си. Когато стоките пристигнат клиентите си ги получават и заплащат комисионна към мен. Аз организирам поръчката, доставката и заплащането на стоките към доставчика и разхода по доставката им.
Въпросът ми е, след като са написани ясно условията за моята услуга и процента комисионна с които условия всеки клиент се съгласява и заплаща поръчката си, аз комисионер ли съм по смисъла на закона и оборота който трябва да отчитам оборота от моите комисионни ли е? Печалбата ми съответно е оборота от комисионни намален с разходите за доставка и консумативи?
Предвид големите суми към доставчиците и комисионната която е 5-10% това се явява важно с оглед регистрацията по ДДС при внос от ЕС.
Какви условия трябва да са изпълнени в случая за да не са ми лични обороти - покупките на клиентите ми които аз правя единствено за тях, от мое име и за тяхна сметка? 
Не купувам стоки за продажба, нямам магазин!  онлайн търговия, счетоводни услуги, внос, русе, стоки от интернет, пловдив, воп, комисионна

 

Отговор 1:

Здравейте,

За да сте само доставчик на услугата като посредник, комисионер, е необходимо Вие да казвате на истинските доставчици на кои клиенти какви стоки да изпратят и те да осъществяват доставките. От получените от крайните клиенти суми, Вие трябва да приспаднете комисионните които сте си договорили с доставчиците и да им преведете остатъка. Срещу сумата на удържаната комисионна трябва да издадете фактура към доставчиците.

Или другия вариант да сте комисионер е Вие да получавате от клиентите си само комисионната за осъщественото посредничество, а стойността на стоките те да заплащат на истинските доставчици а не на Вас. Ако сме разбрали правилно, схемата която Вие описвате е покупка на стоки с последваща продажба.( работите от свое име и Вие осъществявате доставките към клиентите на стоките). Това си е чиста форма на електронна търговия със стоки.

От въпроса Ви не става ясно под каква форма осъществявате стопанската дейност - като физическо или юридическо лице. Като физическо лице може да упражнявате стопанска дейност като ЕТ или като лице упражняващо свободна професия. Електронната търговия не е сред т.н."свободни професии". Това предполага да сте  ЕТ или да осъществявате дейност като юридическо лице.

Независимо от формата на стопанска дейност която сте избрали, Вие трябва да съблюдавате изискванията и критериите за задължителна  регистрация по ЗДДС:

- на осн. чл.96 - когато сте достигнали облагаем оборот 50 000 лв. или повече за последните 12 месеца преди текущия;

- на осн. чл. 97а - когато сте доставчик или получател на услуги от страни от ЕС. Ако в дейността си например плащате за услуги в страни от ЕС ( реклама в Гугъл, Фейсбук, поддръжка на ваши сайтове за търговия или плащане на комисионни на чужди сайтове за Ваши обяви за продажба и т.н.) сте задължена да се регистрирате по ЗДДС на основание на този член.

- на осн. чл.99 - когато стойността на вътреобщностните придобивания-ВОП ( покупка на стоки от страни на ЕС) надвиши 20 000 лв. за текущата календарна година.

Надяваме се да сме Ви били полезни

Поздрави.


Въпрос 2:

Благодаря Ви за бързия и компетентен отговор!

Ако е удобно, искам да попитам и следното:

Стока тръгва от САЩ, купувам я като ползвам посредник на самия доставчик за Европа. Посредникът е данъчно задължено лице в Европа.( превеждам парите на посредника/ спедитора) стоката тръгва от САЩ , пристига в друга страна, членка на ЕС и там се обмитява на мое име чрез агенти на спедитора-посредник, след което пристига в България.  Собственноста на стоката става моя при пристигането й в Европа. Това ВОП ли е? 

 

Отговор 2:

Здравейте,

Не, това не е ВОП а е внос на стоки от трети страни, който се обмитява на митница на влизане в ЕС ( в случая в страната от ЕС където е влязла стоката.)

Поздрави.

 

Въпрос 3:

Здравейте отново!

Много Ви благодаря за бързите и компетентни отговори! Посетих  доста счетоводители, но не получих компетентни отговори- Преди тази консултация бях посетила и вашия офис, но и там не ми станя всичко ясно. 

Относно комисионерството и търговията т.е. Казуса и реалната ситуация която съм описала в предишния ми мейл по-долу,  все пак искам да попитам за   - “ комисионерство за покупка” и “ комисионерство за продажба”. Тези термини срещнах в списание “Данъчна практика” и “наръчник по ДДС 2015. Виждам, че ясно е обяснена хипотезата “ от свое име за чужда сметка” при вариянта комисионерство за покупка, като важното условие е поредността на настъпване на данъчните събития при отделните доставки!

Това е точно моята дейност и тя реално е посредническа!

Ще съм Ви благодарна ако ми отговорите! 

 

Отговор 3: 

Здравейте,

При посещението си в офиса ни в Бургас не поставихте въпросите си в тази светлина както в сегашните си запитвания - въпросите Ви бяха общи и по принцип, а не в детайли. Тогава Ви казахме, че имаме клиенти които се занимават с подобни дейности и след като тогава ви изяснихме принципните позиции, оставихме подробностите за следваща среща.

Приложеният от вас линк още веднъж подчертава твърдението ни, че лице действащо от свое име и за чужда сметка на практика купува стоките и след това ги продава на лицето което си е "поръчало" стоката и тогава облагаемия оборот е цялата стойност на полученото от Вас. (чл. 127 , ал.2, т.2 буква "б"от ЗДДС при комисионерство за покупка )

Ако искате облагаемия Ви оборот да е само сумата на комисионната, то трябва да действате както при "дропшипинга" - от чуждо име и за чужда сметка. Тогава Вие не получавате и не предоставяте стоките - третото лице директно доставя стоките на комитента (Вашия клиент), който заплаща крайната цена ( с включената комисионна) на Вас, а Вие заплащате на третото лице ( реалния доставчик ) неговата "доставна" цена.

Ако желаете да задълбочим още темата, заповядайте отново в офиса ни в Бургас и ще продължим с изясняването на казуса.

Поздрави.

 

 

Много благодяря за вниманието и подробните отговори, аз искам да съм наясно с нещата!

Работя като ЕТ, искам да започна наново като ЕООД , ще премисля всичко и начина и формата под която ще бъде и отново ще посетя вашия офис!
 

 

Web Analytics