Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Регистрация на фирма в България и работа в Гърция. Клон на фирма, А1

Регистрация на фирма в България и работа в Гърция. Клон на фирма, А1

Регистрация на фирма в България и работа в Гърция. Клон  на фирма, А1

Регистрация на фирма в България и

работа в Гърция. Клон  на фирма и А1   

счетоводни услуги, регистрация на фирма, клон на фирма, счетоводно обслужване, счетоводител, софия, русе, пловдив, бургас, а1

 

Въпрос:

Здравейте! Бих искала да ви попитам, направила съм регистрирация на фирма ЕООД в България. Работих с тази фирма на територията на Гърция една година с български работници които осигурявах в България. Бих искала да продължа да работя там. Въпросът ми е в моя случай трябва ли да направя рагистрация на фирмата на територията на Гърция и ако трябва, както ми бе казано от гръцки счетоводител каде ще продължа да плащам данъците си. Или бихте ли ми обяснили как няма да наруша тяхното законодателство, но да остана да работя и плащам данаците си само за България. Ще ви бъда много благодарна ако ме напътите и ако е необходимо ще заплатя за информацията.Фирмата се занимава със изграждане на пътища и ветрогенератори.

 

Отговор:

Здравейте,

Ако имате сключен договор с гръцки инвеститор, който Ви плаща за извършваната работа е достатъчно да имате сключен валиден договор за възлагането, на основата на който да командировате хората си да работят в Гърция. В този случай е необходимо да извадите един специфичен документ А1  от НАП в България за всеки командирован работник в Гърция, който указва, че за работниците Ви които работят в Гърция е приложимо българското данъчно и осигурително законодателство. Има няколко условия за да може да изкарате такъв документ А1 , от които най важните са, че минимум 25% от всичките Ви приходи трябва да реализирани на територията на България и минимум 25% от производствения Ви персонал трябва да полага труда си в България ( може да командировате не повече от 75% от производствения си персонал в ЕС)

Ако започнете самостоятелен бизнес чрез фирмата си в Гърция, ще трябва да направите регистрация на клон на фирмата си в Гърция ( или да направите нова регистрация на фирма в Гърция) който клон ще е подчинен на гръцкото данъчно и осигурително законодателство. Нашият опит като счетоводна къща показва, че в последно време доста гръцки фирми изнасят чрез клонове и нови фирми дейността си в България. Кой от вариантите ви е най-изгоден разбира се остава на вашата преценка.

Колкото до тази консултация, както консултациите в сайта така и първата консултация в офиса за фирми, които не са ни клиенти е безплатна, така че в случая нищо не дължите.

Ще се радваме ако сме били полезни.

Поздрави.

Web Analytics