Осигуровки и данъци на художник

Осигуровки и данъци на художник

 

Въпрос:
Здравейте!

Съпругата ми работи във фирма където я осигуряват на 800лв. В свободното си време рисува и иска да продава картините си законно. Какви регистрации трябва да извърши и какви данъци и осигуровки ще дължи?

Благодаря предварително!

осигурителнни вноски, данъци, булстат, ЕООД, свободна професия, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Във Вашият случай имате два удачни варианта, в които съпругата Ви да може да извършва своята дейност съобразно разпоредбите и законите в България за това - да регистрирате Дружество на нейно име, или тя да се регистрира като лице упражняващо свободна професия. Основните различия в двата варианта са следните:

От данъчна гледна:

- при свободната професия Вие декларирате размера на приходите за годината. От така получената сума приспадате 25% нормативно признати разходи и платените през годината осигуровки и върху така получената сума дължите 10% данък.

- при ЕООД Вие декларирате размера на приходите и разходите, свързани с дейността Ви. Ако приходите са повече от разходите, то Вие реализирате печалба и тази печалба се облага с 10% данък.

От осигурителна гледна точка:

- при свободна професия се осигурявате ежемесечно, като съответно трябва да декларирате и внасяте осигуровки всеки месец, като минималния осигурителен доход в момента е 710,00 лв, което означава осигуровки в размер 200,00 лв на месец. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация, се прави изравняване. При това изравняване се гледа реализирания доход през годината - ако сумата му надвишава сумата, върху която сте се осигурявали, трябва да довнесете осигуровки върху разликата. Сумата върху която се внасят осигуровки на годишна база не може да бъде по-висока от 39600,00 лв. за 2022 година. Трябва да се има предвид, че след като съпругата Ви е осигурена на трудов договор, осигурителният и доход от това също влиза в тези изчисления.

- при ЕООД осигуровките отново се внасят върху минималния осигурителен доход за годината -710,00 лв., като разликата е че няма годишно изравняване на осигурителните вноски.

Т.е. чисто от данъчна и осигурителна гледна точка, ще трябва да си прецените и да си направите някакъв план относно какви приходи очаквате да получавате и какви разходи бихте имали. Единствено по този начин бихте могли да определите коя форма на дейност е икономически по-изгодна (т.е. бихте платили по-малко данък и осигуровки).

Извън разликите от данъчна и осигурителна гледна точка съществуват и няколко чисто функционални разлики:

- парите, които изкарвате като свободна професия реално са си Ваши пари и можете да си ги "харчите" когато и за каквото си искате. При ЕООД, парите, които фирмата изкара си остават на фирмата. Ако искате Вие, в качеството си на собственик, да разполагате с тези пари има няколко варианта - да си давате заплата, да си дадете заем или след като финансовата година изтече и ако фирмата е реализирала печалба, то Вие ще можете да си разпределите печалбата като дивидент (но ще трябва да платите допълнителни 5% данък дивидент върху тази сума).

- като свободна професия можете да работите единствено Вие, т.е. ако разширите дейността си, няма как да наемете допълнителен персонал. При ЕООД това ограничение не съществува и при евентуално разширяване на Вашата дейност, спокойно можете да наемате персонал.

- ако упражнявате своята дейност като свободна професия, няма да имате задължението да издавате касов бон при получаване на пари в брой. За ЕООД, това облечкение не важи и ако получавате пари в брой, ще трябва да си закупите касов апарат.

- за да се регистрирате като лице, упражняващо свободна професия, е нужно към комплекта документи (заявление и декларация) да предоставите и диплома или някакъв друг сертификат, който да удостоверява компетенцията Ви да предоставяте услугите, които ще извършвате. Самата регистрация се извършва от Регистър Булстат в рамките на 24 часа, като има и държавна такса в размер на 10,00 лв. За да регистрирате ЕООД процедурата е малко по-дълга и сложна. Като начало се подготвят комплект с документи (учредителен акт, протокол от учредително събрание, договор за управление, няколко декларации и образец от подпис). Част от документите се заверяват при нотариус. След това трябва да откриете набирателна сметка в банка по Ваш избор, по която да внесете началния капитал. Минимумът е 2,00 лв. Вносната бележка за внесения капитал, заедно с останалите подготвени документи  се подават в Търговския Регистър, в срок не по-късно от 7 календарни дни от датата на учредителния акт, като регистрацията се извършва в рамките на 7 работни дни. Държавната такса е 110,00 лв

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден