Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Закриване на фирма със замразена дейност

Закриване на фирма със замразена дейност

2017-04-18 11:55:06
Закриване на фирма със замразена дейност

Закриване на фирма със замразена дейност    счетоводни услуги, фирма, дейност, имот, склад, закриване на фирма, пловдив, софия, бургас, русе

 

Въпрос:

Здравейте, 
имам регистрирана фирма (ЕТ) , която е със замразена дейност , но не е закрита. Към фирмата има имот - склад с земя към него и заем , с който е купен склада. Каква е процедурата за закриване на фирма и какво се случва със склада и заема. 
Благодаря за отговора предварително!

 

Отговор:

Здравейте,

За да се закрие една фирма ( Ет, ЕООД, ООД ) е необходимо първо тя да бъде "изпразнена от съдържание" - да се продадат всички активи, да се съберат (ако е възможно) вземанията, да се погасят ( ако е възможно) задълженията. Самата процедура отнема около 6-7 месеца. Подава се заявление в Търговския регистър по образец ( във вашия случай А1) и след 6 месечен срок, в който в който тече процедурата по ликвидация на фирма , всички кредитори ( ако има такива ) имат право да предявят своите взимания за погасяване . През тия 6 месеца ликвидатора разпродава имуществото на фирмата, ако има възможност събира вземанията и погасява задълженията на фирмата. Ако има остатък в пари, формира ликвидационния дял, който се изплаща на собственика ( след заплащане на 5% данък)

При подаване на А1 в Търговския регистър се изисква да представите :

- Удостоверение от НОИ, че са уведомени за ликвидацията ( издава се след подаване на заявление по чл.5, ал.10 от Кодекса за Социално Осигуряване и ако сте имали някога назначен персонал се предават всички документи свързани с възнаграждения и осигуровки за тях като ведомости , досиета и т.н.)

- Удостоверение за уведомяване на НАП по чл. 77 ал.1 от Данъчно Осигурителния и Процесуален Кодекс

- Документ за внесена държавна такса

- Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър относно истинността на подаваните документи.

Надяваме се да сме били полезни

Поздрави.

 

 

Web Analytics