Заем от чужденец

Заем от чужденец

Въпрос:
Здравейте!

Имам взет заем от чужденец в размер на 9 900 лева. От ЗДДФЛ чл.50 ал.1 т.5 разбирам,че чужденеца няма задължението да го декларира,ако аз не върна заема същата година.Въпросът е трябва ли задължително аз като български гражданин да декларирам заема, ако не го върна същата година?

За да не се дължи лихва трябва ли в самия договор за заем да пише,че е безлихвен или може да пише,че сумата е за послужване,тоест да не се споменава думата заем изобщо?

Ние не държим да е заем,а договор за послужване на парична сума. Не бихме искали да е дарение, защото даренията, извън роднини, се облагат с 5% данък.

От счетоводна гледна точка какъв договор ще ни посъветвате да направим?

Ако сумата по заема е по-голяма /примерно 10000 евро/, има ли как да се плати в брой, тъй като дори да е разбит на заеми от по 7 000 – 8 000 лв., когато общата сума по договори с едни и същи страни надхвърля 10000 лв., то тя трябва да е внесена по банка.

Благодаря предварително!

 

заем в брой, деклариране на заем, договор за послужване, дарение, лихва, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Имате задължение да декларирате получени и/или предоставени заеми през текущата година, ако размерът на непогасената част от заема надхвърля 10 000лв. Ако заемът е върнат в същата календарна година, в която е получен – не се декларира. Във Вашият случай след като сумата е по-ниска от 10 хил. лв., то нямате задължение да декларирате това обстоятелство.

Не сме юристи, но според нас паричните средства не могат да са предмет на договор за прослужване. Това е договор за предоставяне на някаква вещ. След като получавате пари по банка, тези пари могат да са дарение, заем или доход. Единственият вариант да не се налага да плащате данък е, парите да са дарение от роднина по пряка линия - деца, родители, баба/ дядо, прабаба/ прадядо или съпруг/ съпруга или да получите заем. Всичко останало се декларира по един или друг начин и се плаща съответния данък.

Не съществува понятие безлихвен заем. Има ли заем има и лихва. Ако няма лихва, знчани не е заем, а се прикрива някакво друго плащане. За да бъде признато това плащане като заем, трябва да има и начислена лихва.

Относно ограничението за връщане на заема в брой - ако заема е един в размер по-голям от 10 000 лв, то няма как да го върнете в брой. Варианта е да направите отделни договори за заем, като всеки от тях е на сума по-ниска от 10 000 лв. Съответно и преводите за получените заеми трябва да са отделни. В този случай можете да върнете всеки един заем по отделно в брой.

Искаме да Ви обърнем внимание, че при една евентуална проверка ще трябва да представите както договори за съответните заеми, в които има включена и лихва, която дължите на лицето, което Ви го е предоставило. Също така би следвало това лице да декларира, че е получило полагащата му се лихва, когато тези заеми са върнати в брой.

 

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден