Допълнителен доход от обработка на снимки и видеоклипове

Допълнителен доход от обработка на снимки и видеоклипове

 

Въпрос:
Здравейте!

Имам възможността за допълнителен доход, чрез работа в интернет. Става въпрос за обработка на видеоклипове и снимки на лице в чужбина. Съответно то ще ми плаща чрез PayPal за услугата. Това ще се случва на два или три месеца, като сумата е между 500,00лв. -1000,00 лв. Може да я внася на два пъти. Какво е необходимо да направя в този случай? Искам да декларирам този допълнителен доход, но кога трябва да стане това? Нужно ли е да имам Булстат, тъй като това ще е доход който няма да получавам всеки месец, но при превеждане на сумата по PayPal ще пише заплащане за услуга. Много моля да ми помогнете. Не искам по никакъв начин да укривам доход, независимо какъв е той!

Благодаря предварително!

 

допълнителен доход, деклариране на доходи, данъчни облагане, редактиране на снимки и видеа,  счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Най-добрият за Вас вариант е да се регистрирате в Регистър Булстат като лице, упражняващо свободна професия. В този случай ще дължите 10% данък върху сумата на дохода, приспаднат с 25% нормативно признати разходи и с дължимите от Вас осигурителни вноски. Осигуровките, които ще дължите от своя страна са около 28% от сумата на дохода, отново приспаднат с 25% нормативно-признати разходи (ако получения доход е под минималният осигурителен доход за страната, осигуровките които ще дължите ще са изчислени върху минималния осигурителен доход. Предимството на регистрация като лице упражняващо свободна професия са точно тези 25% нормативно признати разходи, които Ви се признават. Ако извършвате описаната от Вас дейност без тази регистрация, то законът Ви третира като Едноличен Търговец (ЕТ) и съответно трябва да плащате данъци като ЕТ - при тях няма тези 25% нормативно-признати разходи и данъкът върху реализирания доход е 15%.

 

Ще Ви дадем и пример с посочения от Вас очакван доход. Да речем, че средния месечен доход ще е 800,00 лв. В този случай 25% нормативно-признати разходи означават че от тази сума приспадате 200,00 лв. и остават 600,00 лв., върху които да се изчислят осигурителните вноски. Тъй като минималният осигурителен доход за момента е 710,00 лв., то осигуровките ще трябва да бъдат изчислени върху тази сума, което означава 197,00 лв. осигурителна вноска. Данъкът който ще дължите ще се получи като от 600,00 лв. извадим 197,00 лв. и така получената сума умножим по 10% : 600.00лв. – 197.00лв. = 403,00лв * 10%= 40,30 лв. Или общо ще дължите 240,00 лв. данъци и осигуровки на месечна база при доход от 800,00 лв.

 

Ако решите да действате без регистрация, осигурителните вноски биха Ви били 197,00 лв., съответно данъкът който ще дължите е 800,00 лв. приспаднат с осигурителните вноски получаваме сума от 603,00 лв., която трябва да се обложи с 15% данък. Така получаваме 90,45 лв. данък + 197,00 лв. осигурителни вноски или общо 290.00 лв данъци и осигуровки на месечна база.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден