Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

ДДС при закупуване на сграда с акт 14 за груб строеж

ДДС при закупуване на сграда с акт 14 за груб строеж

2020-07-30 08:50:10
ДДС при закупуване на сграда с акт 14 за груб строеж

ДДС при закупуване на сграда с акт 14 за груб строеж

 

Въпрос:
Здравейте!

Фирма, която купува сграда с издаден акт 14 за завършен груб строеж, построена през 2015 г. с обявена цена без ДДС, трябва ли да плаща ДДС при закупуването или след закупуването на сградата. Тази сграда на груб строеж признава ли се за разход за данъчни цели.

Благодаря предварително!

ДДС, сграда, разходи, акт 14, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

На първия въпрос краткия отговор е - да, за закупената сграда с издаден акт 14 за "груб строеж" от 2015 г. трябва да се начисли от продавача и да се плати от Вашето дружество ДДС. Основанията за това са:

- Придобитата сграда на "груб строеж" във вашия случай е "нова" съгласно §1, т.5, буква а) от ЗДДС,  защото вече имате акт 14 ( завършен груб строеж), а съгласно буква б) нямате акт 16 за приемане на готова за експлоатация сграда, след датата на който започва да тече срока от 60 месеца, след който сградите не са вече "нови".

- Дори сградата да не беше нова, ако този от когото купувате сградата реши че сделката ще бъде облагаема и включи ДДС във фактурата ( съгл. чл.45, ал.7  има право на избор каква да бъде сделката) то ще трябва да заплатите ДДС .

На втория въпрос :

Покупката на дълготраен актив ( или придобиването на право на строящ се дълготраен актив) е разход на парични средства ( паричен поток) но не е разход за фирмата. Разходите за дълготрайни активи се отчитат чрез начисляваните амортизации в процеса на ползване на въведените в експлоатация с акт 16 сгради. Във вашия случай, към направените разходи за придобиване на сграда в груб строеж ще се прибавят разходите до завършване на сградата до издаване на акт 16 за въвеждане в експлоатация и едва след това ще можете да я заведете в счетоводството като дълготраен актив, за който ще започнете да си признавате за данъчни цели разходи за дружеството в размер на начислените амортизации от 4% годишно..

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics