Всички Видеа

Всички Видеа

 

Добре дошли в нашия видео блог!

 

Регистрация на фирма и започване на дейност!

 

Интернет търговия. Адрес и договор за наем!

 

Договор за наем. Данък и сума нето!

 

Онлайн търговия като фрилансър!

 

Свободна професия, признати разходи и ДДС!

 

Регистрациа на ООД и регистрация по ДДС!

 

Земеделски производител. Закриване и дерегистрация по ДДС!

 

Изменение на трудов договор по чл. 120 от Кодекса на труда!

 

Спедиторска фирма и възстановяване на ДДС!

 

Проформа фактура и плащане в брой!

 

Командировка с личен автомобил за служебни цели. Отчитане!

 

Може ли ЕООД да води едностранно счетоводство?

 

Продажба на ЕООД без подадена годишна данъчна декларация!

 

Договор за наем - плащане на данък и задължения на страните

 

Осигураване на СОЛ в новорегистрирано ЕООД!

 

Внасяне на осигуровки и Приложение 1 в НАП!

 

Онлайн търговия с договор за комисионна!

 

Клон на българска фирма в САЩ. Счетоводство!

 

Земеделски производител и детски надбавки!

 

Регистрация на фирма, осигуровки и неплатен отпуск!

 

Прехвърляне на фирма и данъчна декларация!

 

Доставка на услуги и срок за фактуриране!

 

Изисквания за регистрация на фирма с консултантска дейност!

 

Пенсионер на трудов договор и управител на ЕООД!

 

Кои предприятия внасят авансов данък?

 

Осигуровки и данъци при граждански договор!

 

Прекратяване на трудов договор без предизвестие 

 

Език и формат на електронни фактури

 

Корекция на данъчен кредит ползван за сграда

 

 

Откриване на ООД. Осигуровки на управител, съдружник и работник

 

Двойно осигуряване? Осигуровки по граждански договор и като СОЛ

 

Документи за регистрация на ЕООД. Осигуряване.

 

Продажба на машина и закриване на фирма

 

Счетоводни услуги и регистрации на фирми от счетоводни къщи БИ ЕНД СИ СЪРВИС

 

Accounting services and registration of companies by accounting offices B&Si Service

 

Бухгалтерские услуги и регистрация компаний бухгалтерские офисы БИ ЕНД СИ СЪРВИС

 

Web Analytics