Всички Видеа

 

Добре дошли в нашия видео блог!

 

Онлайн магазин, дистанционни продажби и ДДС

 

ИТ фирма и услуга от Тайланд. Фактура и ДДС

 

Данъци върху наем - калкулиране и заплащане

 

Регистрация на ЕООД. Въпроси

 

Онлайн търговия в Амазон. Регистрация и ДДС

 

Стоки от интернет. Внос, ВОП, комисионна

 

Регистрация на фирма - Музикална компания

 

Онлайн търговия чрез Amazon FBA

 

Майчинство трудова книжка при закрита фирма

 

Фирма разработваща софтуерни продукти. Счетоводно отчитане

 

Продажби през онлайн магазин

 

Професионален гримьор

 

Държавен служител и граждански договор

 

Дистанционни продажби в ЕС

 

Онлайн продажби на бутикови стоки

 

Регистрация на софтуерно дружество

 

Преводачески услуги – съвместяване на трудов договор и ЕООД или свободна професия?

 

Фризьорски салон. Осигуровки с ТЕЛК

 

Спестовен влог в ЕС и данък върху лихвите в България?

 

Земеделски производител – физическо или юридическо лице

 

Къща за гости на морето – счетоводно обслужване

 

ДНачисляване на ДДС при ВОП и при внос на стоки

 

Цени на счетоводни услуги за малки фирми!

 

Професионални счетоводни услуги онлайн или в офисите ни в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

 

Добре дошли в нашия видео блог!

p> 

 

Онлайн търговия без регистрация на фирма

 

Доходи от Гугъл

 

Продажба на картини - регистрация на фирма

 

Фрилансър или фирма

 

Регистрация на фирма в България и работа в Гърция.

 

Прекъсване на дейност на ООД. Касов апарат

 

Прехвърляне на фирма между наследници

 

Трудов договор и откриване на фирма

 

Професионален домоуправител - Фактури и касови бележки?

 

Собственик на фирма - договор за управление и осигуровки

 

Добре дошли в нашия видео блог!

 

Работа в Белгия за българска фирма. Осигуровки

 

Регистрация на фирма от пенсионер

 

Собствен бизнес - козметичен салон

 

Адвокат и Адвокатско възнаграждение

 

Пари от търговия на борсата

 

ЕООД и нает автомобил

 

Доставка на стоки от Китай продажби в Русия. Особености.

 

Професионален домоуправител - Фактури и касови бележки?

 

Стоматолог с ООД – регистрация по ДДС или не?

 

Съставител на Годишен Финансов Отчет

 

Проектантски услуги в строителството

 

Drop shipping счетоводство>

 

Покупки и продажби в три страни от ЕС и отчитане на ДДС.

 

Основаване на фирма без да се напуска настоящата работа

 

Данък уикенд за текущи разходи и амортизирани активи.

 

Осигуровки за земеделски производител

 

Данъци при продажби в Италия от българска фирма.

 

Деклариране на доходи от реклама в Google AdSense

 

Регистрация на ЕООД, ООД или ЕТ?

 

Липса на фактури при покупки ​на стоки от и извън ЕС

 

Може ли физическо лице да издава фактури?

 

Договор за наем и дължим данък

 

Замразяване на фирма. Осигуровки и майчинство

 

Откриване на онлайн магазин. Особености.

 

Стартиране на фирма - започване на дейност и осигуряване

 

Неплатен отпуск. Осигуровки и стаж.

 

Регистрация на фирма в България и дейност в ЕС

 

Продажба на имот и ДДС регистрация при дружество без дейност

 

Свободна професия или регистрация на ЕООД за логопедичен кабинет

 

Строителна фирма в Белгия. Откриване, особености и данъци

 

Ремонтни дейности в ЕС с регистрация по ДДС и изплащане на наем там

 

Закупуване и експлоатация на ДМА от българска фирма в САЩ

 

Годишно изравняване на осигуровки при ЕТ

 

ДДС, Данък Печалба и чиста печалба при продажба на стоки

 

Фризьорски салон - Патент или Данък печалба?

 

Регистрация на фирма или като физическо лице

 

Годишна данъчна декларация. Трудов договор и земеделски производител.

 

Онлайн магазин и касов апарат

 

Невалиден ДДС номер на чуждестранна фирма

 

Микроблейдинг - ЕТ, ЕООД, свободна професия?

 

Самоосигуряване без дейност. Граждански договор или свободна професия!

 

Свободна професия, документи и процедура!

 

ЕТ без регистрация по ДДС и сделка с клиент от Великобритания!

 

Какви разходи се признават при командировка на управител.

 

Откриване на фирма за консултантски услуги. ЕТ или ЕООД?

 

Нулева декларация и закриване на ЕООД.

 

Фирма на пенсионер. Счетоводство, осигуровки, декларации!

 

ЕТ, ЕООД или свободна професия при консултантски услуги за Германия. Регистрация по ДДС?

 

Извънреден труд и отпуск!

 

Осигуровки при съдружник и управител на фирма.

 

Регистрация по ДДС и онлайн продажби във и извън ЕС!

 

Лимит за приходи на физическо лице и облагаеми доходи!

 

Подновяване на дейност на фирма и нужните документи!

 

Счетоводно отчитане на аптека по здравна каса!

 

Онлайн магазин - регистрация на фирма и счетоводство!

 

Строителна фирма в Германия с работници от България!

 

Регистрация на фирма и започване на дейност!

 

Интернет търговия. Адрес и договор за наем!

 

Договор за наем. Данък и сума нето!

 

Онлайн търговия като фрилансър!

 

Свободна професия, признати разходи и ДДС!

 

Регистрациа на ООД и регистрация по ДДС!

 

Земеделски производител. Закриване и дерегистрация по ДДС!

 

Изменение на трудов договор по чл. 120 от Кодекса на труда!

 

Спедиторска фирма и възстановяване на ДДС!

 

Проформа фактура и плащане в брой!

 

Командировка с личен автомобил за служебни цели. Отчитане!

 

Може ли ЕООД да води едностранно счетоводство?

 

Продажба на ЕООД без подадена годишна данъчна декларация!

 

Договор за наем - плащане на данък и задължения на страните

 

Осигураване на СОЛ в новорегистрирано ЕООД!

 

Внасяне на осигуровки и Приложение 1 в НАП!

 

Онлайн търговия с договор за комисионна!

 

Клон на българска фирма в САЩ. Счетоводство!

 

Земеделски производител и детски надбавки!

 

Регистрация на фирма, осигуровки и неплатен отпуск!

 

Прехвърляне на фирма и данъчна декларация!

 

Доставка на услуги и срок за фактуриране!

 

Изисквания за регистрация на фирма с консултантска дейност!

 

Пенсионер на трудов договор и управител на ЕООД!

 

Кои предприятия внасят авансов данък?

 

Осигуровки и данъци при граждански договор!

 

Прекратяване на трудов договор без предизвестие 

 

Език и формат на електронни фактури

 

Корекция на данъчен кредит ползван за сграда

 

 

Откриване на ООД. Осигуровки на управител, съдружник и работник

 

Двойно осигуряване? Осигуровки по граждански договор и като СОЛ

 

Документи за регистрация на ЕООД. Осигуряване.

 

Продажба на машина и закриване на фирма

 

Счетоводни услуги и регистрации на фирми от счетоводни къщи БИ ЕНД СИ СЪРВИС

 

Accounting services and registration of companies by accounting offices B&Si Service

 

Бухгалтерские услуги и регистрация компаний бухгалтерские офисы БИ ЕНД СИ СЪРВИС