Регистриране на фирма в България при временно пребиваване в чужбина

Регистриране на фирма в България при временно пребиваване в чужбина

 

Въпрос:
Здравейте!

Аз съм студент на 20 години и в момента уча и живея в Германия. Наскоро реших, че искам да започна собствен бизнес по модела dropshipping. За целта трябва да регистрирам собствена фирма, като имайки предвид, че единственото лице в тази фирма ще бъда аз, се спрях на ЕТ. Тук е момента да поясня, че имам българско гражданство и след края на обучението си смятам да се прибера да живея в България, което е и причината да искам да регистрирам фирмата си там. Въпросите, които имам са: Наистина ли е по-добре да регистрирам фирма в България, при положение, че следващите няколко години ще я управлявам от чужбина? Възможно ли е да направя въпросната регистрация от Германия – онлайн? Къде ще трябва да плащам данъци и ще трябва ли да се осигурявам здравно? Като студент в момента се осигурявам без да заплащам нищо.

Благодаря предварително!

 

регистрация на фирма,  здравно осигуряване, дължими данъци, студент в чужбина, печалба на фирмата, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

На първо място, не ви съветваме да регистрирате ЕТ. Това, което бихме Ви посъветвали е да регистрирате еднолично дружество с ограничена отговорност. Ще се опитаме да Ви представим основните разлики в двата варианта (ЕТ и ЕООД).

От данъчна гледна точка нещата изглежта така:

- при ЕТ Вие декларирате размера на приходите за годината. От така получената сума приспадате платените през годината осигуровки и върху получената сума дължите 15% данък.

- при ЕООД Вие декларирате размера на приходите и разходите, свързани с дейността. Ако приходите са повече от разходите, то реализирате печалба и тя се облага с 10% данък.

 

От осигурителна гледна точка нещата стоят по следния начин:

- при ЕТ се осигурявате ежемесечно, като съответно трябва да декларирате и внасяте осигуровки всеки месец. Минималният осигурителен доход в момента е 780,00 лв, което означава минимални осигуровки в размер 250,00 лв на месец. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация, се прави изравняване. При него се гледа реализираната печалба през годината. Ако сумата и надвишава сумата, върху която сте се осигурявали, трябва да довнесете осигуровки върху разликата. Сумата върху която се внасят осигуровки на годишна база не може да бъде по-висока от 40 800,00лв.

 

- при ЕООД осигуровки отново се внасят върху минималния осигурителен доход за годината -780 лв. на месечна база, като разликата е, че няма годишно изравняване.

 

Т.е. чисто от данъчна и осигурителна гледна точка, ще трябва да си прецените и да си направите някакъв план, какви приходи очаквате да получавате и какви разходи бихте имали. Единствено по този начин бихте могли да определите, коя форма на дейност е икономически по-изгодна (т.е. бихте платили по-малко данък и осигуровки).

 

Извън тези разлики съществуват и няколко чисто функционални:

- парите, които изкарвате като ЕТ реално са си Ваши пари и можете да си ги "харчите" когато и за каквото си искате. При ЕООД парите, които фирмата изкара си остават на фирмата. Ако искате Вие, в качеството си на собственик, да разполагате с тези пари, има няколко варианта - да си давате заплата, да си дадете заем или след като финансовата година изтече и ако фирмата е реализирала печалба, да си разпределите дивидент, като ще трябва да платите допълнителни 5% данък дивидент върху тази сума.

- като ЕООД, фирмата отговаря за своите задължения до размера на собствените си активи и капитал. Като ЕТ – фирмата сте Вие, което означава че отговаряте лично с цялото си имущество за евентуалните задължения, възникнали от дейността Ви като ЕТ. (което е и най-сериозното предимство на ЕООД пред ЕТ).

 

При положение, че дейността ще се извършва изцяло онлайн, то не е проблем, че за известен период физически ще се намирате в Германия. Фирмата ще дължи данъци в България. Счита се, че е по-добър вариант фирмата да е българска от гледна точка на по-малкото данъци и осигуровки, които се дължат, отколкото в Германия.

За съжаление няма как да откриете ЕООД в България, без Ваше присъствие. Дори всички документи да могат да се подадат онлайн, едно от изискванията е да откриете набирателна сметка в Българска банка, което няма как да стане дистанционно или чрез пълномощно. Банките изискват титуляра на сметката да да присъства лично.

Ако изберете вариант регистрация на ЕТ -то може да се регистрира без Ваше присъствие. По-специфичното в случая е, че един от документите се заверява нотариално от Български нотариус, което означава че ще трябва да отидете до удобно за Вас посолство на България, където да се случи това.

 

Относно осигуровките - в качеството си на управител на фирма, ще дължите осигуровки по схемата, описана по-горе, независимо че сте студент и в Германия сте здравноосигурен на това основание.

 

Дори и да работите като физическо лице, без никаква регистрация, извършвайки дейност на свой риск с цел печалба, то според закона Вие извършвате търговска дейност и сте търговец. Разбираме, че за всеки новостартиращ бизнес е важно да минимизира своите разходи (включително и за осигуровки), но в крайна сметка винаги съществува риска, че бизнесът, който стартирате, може да не се окаже печеливш и достатъчно доходоносен.

На теория регистрацията на фирма е единствения легален начин да извършвате този бизнес. На практика -  много хора го правят и без регистрация, но както вече споменахме закона приравнява такива лица на търговци и по -конкретно на ЕТ-та, като от това произлизат абсолютно същите задължения за деклариране и плащане на данъци и осигуровки каквито са за ЕТ-тата.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден