Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Начисляване на ДДС при ВОП и при внос на стоки

Начисляване на ДДС при ВОП и при внос на стоки

2019-12-13 10:00:13
Начисляване на ДДС при ВОП и при внос на стоки

Начисляване на ДДС при ВОП и при внос на стоки

 

Въпрос:

Здравейте,
Бих искал да задам въпрос относно ценообразуването на стока, която планирам да "внеса" от друга страна членка на ЕС.
Доколкото съм запознат, стоката ще закупя от страната Х без начислен ДДС. Въпросът ми е следния - кога трябва да внеса ДДС в България и как точно се приспада ДДС за направените разходи по транспортиране на стоката до България? Доколкото съм запознат вариант е да се заплати ДДС върху доставната цена и в последствие, след като продам тук стоката, отново да начисля ДДС върху крайната цена като разликата с вече внесеното ДДС си приспадна като данъчен кредит. Всяка информация би ми била от полза.

Поздрави!

ДДС, ВОП, внос, счетоводно обслужване, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, София

 

Отговор:

Здравейте,

Тъй като не сте дефинирали разположението на страната Х от която ще закупувате стоката и дали имате ДДС регистрация, ще разгледаме питането Ви в четири варианта:

А). Страна Х е в Еврозоната

1) Дружеството Ви има ДДС регистрация.

- В този случай, Вие ще получите фактура от доставчика си ( в която е отразен ДДС номера на дружеството Ви) в която няма да има начислен ДДС. Ваше задължение е след като получите стоката да съставите протокол по чл. 117 от ЗДДС в който да си самоначислите ДДС на основание чл. 82, ал.2, т.2 от ЗДДС. Този протокол се включва в дневниците за продажба. И тъй като на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗДДС имате право на данъчен кредит за начисления ДДС, този протокол включвате и в дневниците за покупки, и на практика не е нужно да заплащате самоначисления ДДС. След като продадете тези стоки ще трябва да включите продажбите в дневника за продажби и да внесете дължимия ДДС .

2) Дружеството Ви няма ДДС регистрация
- В този случай, Вие ще получите фактура от доставчика си ( в която ще  е отразен само ЕИК на дружеството Ви) в която ще има начислен ДДС на съответната държава. При продажбата на стоките не начислявате и не внасяте ДДС.

Б). Страна Х е извън Еврозоната
1) Дружеството Ви има ДДС регистрация.

- В този случай дружеството Ви осъществява внос. Във фактурата която ще получите няма да има начислен ДДС. На входяща митница след начисляване на митническите сборове ще бъде начислен на дружеството Ви ДДС, който ще трябва да платите на митницата за да освободите стоките. Митническата декларация ще влезе в дневника за покупките и ще имате право на данъчен кредит за платения на митницата ДДС. След като продадете тези стоки ще трябва да включите продажбите в дневника за продажби и да внесете дължимия ДДС .
2). Дружеството Ви няма ДДС регистрация
-В този случай дружеството Ви осъществява внос. Във фактурата която ще получите няма да има начислен ДДС. На входяща митница след начисляване на митническите сборове ще бъде начислен на дружеството Ви ДДС, който ще трябва да платите на митницата за да освободите стоките. При продажбата на стоките не начислявате и не внасяте ДДС.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics