Регистрация на фирма и осигуровки на собственик

Регистрация на фирма и осигуровки на собственик

2017-05-31 13:15:34
Регистрация на фирма и осигуровки на собственик

Регистрация на фирма и

осигуровки на собственик  счетоводни услуги, регистрация, фирма, осигуровки, софия, пловдив, русе, бургас

 

Въпрос 1:

Здравейте! Пристъпих към регистрация на фирма -  ЕООД, в която съм собственик и управител и към момента не поддържам персонал. Интересуваме по какви точки трябва да се осигурявам? И понеже ще работя сама към момента, мога ли месечно, сама да ги плащам към съответните органи? Благодаря!

 

Отговор 1:

Здравейте,

Направили сте първата крачка към стартирането на вашия бизнес, а именно – регистрация на фирма . Формата на управление, която сте избрали е подходяща. Оттук нататък, тъй като сте собственик и управител на дружеството, имате възможност да се осигурявате по два начина - като самоосигуряващо се лице или като управител на дружеството. Ако в договора Ви за управление е записано, че за дейността си като управител ще получавате възнаграждение, то тогава задължително ще трябва да се осигурявате като управител, като минималния осигурителен доход не може да е по-малко от минималния осигурителен праг за първа група за съответния код на дейност на дружеството.( от 680 лв до 1500 лв.). В този случай Вие ще получавате възнаграждение, като дължимите осигуровки се заплащат 60% от дружеството , а останалите 40% от тях и данъка се удържат от начисленото Ви възнаграждение и Вие получавате разликата след удръжките. Осигуровките се внасят от дружеството.

Ако в договора Ви за управление е записано, че за полагания труд като управител няма да получавате възнаграждение, то Вие е трябва да се осигурявате като самоосигуряващо се лице върху минимум 460 лв. осигурителен доход. В този случай Вие не получавате възнаграждение и 100% от осигуровките са Ваше лично задължение.

И в двата случая трябва ежемесечно да се подава декларация обр.1 за размера на начислените осигуровки по фондове, а когато сте по договор за управление ежемесечно се подава и декларация обр.6 за размера на дължимите осигуровки по фондове.

До 25 число на месеца, следващ месеца за който се дължат осигуровки сте задължена да подадете декларациите и съответно да ги платите по сметките на трите фонда - за задължителното пенсионно осигуряване, за допълнителното пенсионно осигуряване и за здравното осигуряване.

Имайте предвид, че в края на всяка стопанска година, сте задължена като дружество да подадете годишен статистически отчет в НСИ, годишна данъчна декларация в НАП и годишен финансов отчет в Търговския регистър. При достигане на определени обороти, или при извършване на определени търговски операции е необходима задължителна регистрация по закона за ДДС.

Ако в процеса на работа решите, че се нуждаете от професионална помощ в счетоводното обслужване, получаване на данъчни и осигурителни консултации, изготвяне на всякакви отчети и декларации които съпътстват работата на Вашето дружество, то може да се обърнете към някой от офисите ни в Бургас, Русе и София, да обсъдите с нашите колеги от какво обслужване точно се нуждаете и да сключите договор с нас.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Поздрави. 

 

Въпрос 2:

Здравейте!
Благодаря за информацията, много ми беше полезна.
Да разбирам, че като самоосигуряващо се лице във фирмата подавам всеки месец само Декларация 1 ?
А също така за тези 3 задължителни фонда на минимална база 460 лв, на какви проценти се разпределят всяка една?
Поздрави.

 

Отговор 2:

Здравейте,

Ако се осигурявате за всички осигурителни случаи ( вкл. за болнични и майчинство) :
- ДОО   79,58 лв.

- ДЗПО 23,00 лв.

- ЗО     36,80 лв.

Ако се осигурявате само пенсия :
- ДОО   63,48 лв.

- ДЗПО 23,00 лв.

- ЗО     36,80 лв.

Поздрави.

 

 

Web Analytics