Салон за красота

Салон за красота

 

Въпрос:
Здравейте!

Направихме салон за красота с кът за фризиор и кът за маникюр, като се намират в едно общо помещение.

Едната жена ще бъде маникюристка, а другата жена ще бъде под наем като фризиорка. Аз няма да и давам заплата, а тя каквото си изкара. Налага се да регистрираме фирма, незнам ЕТ, ООД,ЕООД кое ще бъде най удачно да се регистрира, че двете да ползват една фирма. Въпросът ми е: възможно ли е да създам фирма на жена ми и всяка от двете да си плаща осигуровки за себе си? Те като съдружници ли трябва да са на самата фирма. Незнам как да го направим най добре. Аз работя на постоянен трудов договор на друго място, но не ме осигуряват на максималния осигурителен доход.

Ако аз създам фирма мога ли да ги назнача на по 4 часа - по малки осигоровки да си плащат, а същевременно аз да не се осигурявам, тъй като аз няма да работя в фирмата?

Благодаря предварително!

ЕООД, осигуровки, салон за красота, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Съществуват няколко варианта, по които може да процедирате.

1. Свободна професия - ако физическо лице има съответната диплома обазование/завършен курс може да упражнява определени дейности, сред които фризьор и маникюрист под формата на свободна професия. Това накракто означава, че съответното лице, трябва да се регистрира като "упражняващ свободна професия" в Агенцията по Вписвания, след което при реалното започване на своята дейност трябва да се регистрира и като самоосигуряващо се лице. Ежемесечно ще дължи осигуровки.  Подава се и годишна данъчна декларация, в която да се декларират реализираните през годината приходи. От сумата на приходите се приспадат 25% нормативно признати разходи и получената сума се облага с 10% данък. С годишната данъчна декларация се прави и годишно изравняване на осигуровките. Ако през годината сте реализирали приход по-голям от сумата върху която сте внасяли осигуровки през годината, то ще трябва да внесете осигуровки за разликата. Конкретно във вашия случай може двете жени да се регистрират като "упражняващи свободна професия" (стига да имат нужния ценз), след което да сключат договори за наем с Вас, за помещението което ще ползват.

2. Едноличен търговец (ЕТ) - тази форма е подобна на свободната професия. Разликата идва в декларирането на годишния данък. При ЕТ съществуват два варианта. Първия е, да сте на т.нар. "патентен данък". Той се определя от общината, в която се намира обекта (във Вашия случай фризьорския салон), като самия размер ще зависи от площта на салона и на броя работни места. Втория вариант е да плащате годишен данък, съобразно реализираните приходи и направените разходи - т.е. данък печалба. При ЕТ, данъка е в размер на 15%. Може да направите ЕТ-то на името на жена Ви и да наемете на трудов договор другата жена в последствие. Осигуровките на ЕТ-то, свързани със жена Ви ще са аналогични със осигуровките при "свободна професия". Осигуровките на наетия персонал зависи от това на каква длъжност ще бъде назначен и на колко часов работен ден.

3. Дружество с ограничена отговорност (ЕООД) - тази форма е подобна на ЕТ. Годишния данък, който се плаща е в размер на 10% (при ЕТ е 15%) . Отново може да направите ЕООД-то на името на жена Ви и да наемете на трудов договор в последствие песнола. За жена Ви отново ще трябва да се плащат месечни осигурителни вноски, но при ЕООД не се прави годишно изравняване на осигуровките. Също така при ЕООД, дружестото отговаря пред закона до размера на активите и капитала на самото дружество, докато при ЕТ собственика отговаря и с личното си имущество.

Възможно е всяко лице (жена Ви и другата жена, с която ще работи) да си избере различна форма и всяка поотделно да сключи договор за наем с Вас като физическо лице (например жена ви да е ЕООД, а другата жена да е свободна професия).

Също така можете и да се направи ЕТ/ЕООД на Ваше име и да наемете на трудови договори двете жени. В този случай Вие ще трябва да се самоосигурявате, независимо, че сте на трудов договор. Осигуровките, които Вие трябва да внасяте от трудов договор и като самоосигуряващо се лице са до максималния осигурителен доход.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден