Писане на статии за компания от Великобритания

Писане на статии за компания от Великобритания

 

Въпрос:
Здравейте!

Занимавам се с писане на статии, които продавам на компания във Великобритания. Не се осигурявам на друго основание. Сумите, които получавам са в ниски размери. Имам няколко въпроса:

1. За тези суми дължат ли се здравни и социални осигуровки?

2. Ясно ми е, че се дължи ДДФЛ в края на годината с код 304 и авансово плащане по чл.55. Към ГДД трябва ли да се прилагат и документи, удостоверяващи дохода, тъй като не е удържан данък в чужбина. Прави ли се изравняване на дохода за ЗО?

3. Могат ли тези доходи да бъдат класифицирани като авторски възнаграждения?

3. Трябва ли регистрация по чл.97а от ЗДДС? При тези възнаграждения начислява ли се /удържа, внася/ ДДС ако не е надхвърлен оборот от 50 000 лв, възникват ли разчети по ДДС

4. Ако ползвам услуги от юридически лица от ЕС за лични цели, трябва ли да се направи регистрация по чл. 97а от ЗДДС?

Благодаря предварително!

 

оборот, ДДС регистрация, писане на статии, чл.97а от ЗДДС, ЕС, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Директно към Вашите въпроси:

1. Ако статиите, които се продават на фирмата във Великобритания са по поръчка (т.е. фирмата поръчва определена статия да бъде написана), то в този слчуай лицето подлежи на задължително осигуряване.

2. При подаване на  годишна данъчна декларация няма задължение да се прилагат документи, доказващи дохода. Това не означава, че не трябва да имате такива (договор, извлечения от банкова сметка, служебна бележка от фирмата изплащата дохода). В даден момент от НАП могат да решат да направят проверка на декларираните данни и тогава вече ще трябва да се предоставят такива документи.

3. Да, тези доходи могат да бъдат класифицирани като авторски възнаграждения.

4. Тъй като Великобритания вече не е част от ЕС, нямате задължение да се регистрирате по ДДС съгл. чл. 97а от ЗДДС, освен ако в хода на извършването на своята дейност не ползвате услуги от юридически лица извън България.

Съгл. чл. 97а оборота от 50 000 се отнася за сделки с място на изпълнение България. В този случай, предоставянето на услуга към юридическо лице извън България, мястото на изпълнение на услуга е там, където се намира получателя на услугата - Великобритания - т.е. дори и да достигнете 50 хил. лв. оборот от тези продажби, отново няма да имате задължение за регистрация по ДДС.

4. По чл. 97а се регистрират всички "търговци", които получават какъвто и да било вид услуги от юридически лица извън България или които предоставят всякакъв вид услуги на регистрирани по ДДС лица в  рамките на Европейския Съюз (но извън България), в рамките на икономическата си дейност - т.е. ако става въпрос за услуги за лично ползване, които не са свързани с някаква търговска дейност - то това не води до задължения за регистрация по ДДС съгл. чл. 97а.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден