Фирмен разход

Фирмен разход

 

Въпрос:
Здравейте!

В процес на лична реорганизация съм. От три години съм на свободна практика, работя и се осигурявам като самоосигуряващо се лице. Междувременно преди две години регистрирах ЕООД, на което съм едноличен управител, но до момента то не е имало дейност. Моето намерение е да прехвърля дейността си, която в момента изпълнявам като самоосигуряващо се лице – към фирмата ми. Т.е. в един момент смятам да декларирам, че закривам дейността си като самоосигуряващо се лице и започвам дейност от името на фирмата ми. Въпросът ми е следния: Тъй като ми предстои да направя инвестиция във връзка с една от дейностите, които смятам да развивам, какво ако направя инвестицията от името на фирмата и ще ми се зачита ли като разход, ако все още съм фирма без дейност? И примерно се предекларирам от самоосигуряване към дейност от името на фирмата ми един или два месеца след направената инвестиция? Ще мога ли да се възползвам от зачитане на този разход, макар и в момента, когато съм го направила, да съм била от гледна точка на трудова дейност самоосигуряващо се лице (а не действаща фирма)?

Благодаря!

самоосигуряване, ЕООД, ОКД 5, разходи, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Ако искате разходите, които правите за дейността на дружеството Ви да бъдат признати за данъчни цели, то дейността на дружеството трябва да е стартирана преди да направите разходите. Стартирането на дейността  е и задължително начало на осигуряване на човека който управлява дружеството. Ако за управлението на дружеството от управителя ( във Вашия случай и собственик на дружеството) същият получава възнаграждения, то осигуровките ще се извършват на база минималния осигурителен доход за първа група ( от общо девет групи) на дейността която ще осъществявате. Ако в договора за управление ( който задължително Вие като управляващ дружеството съгласно вписването в Търговския регистър сте) е записано, че ще управлявате дружеството без възнаграждение, то тогава ще трябва да се осигурявате като самоосигуряващо се лице чрез фирмата си. Попълва се декларация обр.5 за започване на дейност и самоосигуряване през фирмата. Тъй като вече имате действащо самоосигуряване, в подадената декларация само ще регистрирате започване на дейност, без да слагате отметка на начало на самоосигуряване. Всяко лице може да има самоосигуряване само през една фирма или физическо лице. Трябва да имате предвид, че ако ще се осигурявате като управител с възнаграждение, то осигуряването върху получавания доход (но не по-малко от минималния за първа група за вашата дейност) ще е по договор за управление ( друго основание от самоосигуряващо се лице) и докато не прекъснете досегашното си самоосигуряване като физическо лице, ще трябва да се осигурявате и по двете основания

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден