Промени в подаването на Декларации 1 и 6

От 1 януари 2014 г. Декларация образец 1 и Декларация образец 6 ще бъдат подавани едновременно, и единствено тогава, когато посочените в тях задължения са равни.

Две от най-често подаваните от работодатели и осигурители месечни декларации – Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”  от началото на 2014 г трябва да постъпват  в НАП едновременно.

Тази промяна касае данните, които задължените лица ще подават за месеците, следващи декември 2013 година. Например Декларация образец 1 и Декларация образец 6, които ще се подават за месец яниари 2014 година, със срок на подаване до 25 вефруари 2014 година, ще трябва да отговарят на новите изисквания. НАП ще приема декларациите, единствено в случай, че задължителните осигурителни вноски от Декларация образец 1, са равни на декларираните месечни задължения в Декларация 6.  

Промените са записани в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. и са публикувани в Държавен вестник, бр. 99 от 15 ноември, 2013 година. С така указаните съпоставки на данните в двете декларации се цели улесняване на клиентите на НАП от една страна, както и минимизиране на възможностите за подаване на некоректни данни за осигурените лица от страна на осигурителя. Очаква се това да намали и опитите за злоупотреби и манипулации с данните в Декларация 1, водещи до ощетяване на НЗОК и фондовете за ДОО .
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден