Покупка на парцел и строеж на сграда от ЕООД

Покупка на парцел и строеж на сграда от ЕООД

 

Въпрос:
Здравейте!

Собственик съм на ЕООД, чиято дейност е търговия на зърно. Възможно ли е дружеството да закупи парцел и да строим къща, която ще се води всъщност актив на фирмата? Каква би била процедурата? Ще можем ли да ползваме ДК от издадените фактури за строителни материали? Как трябва да се отразят тези разходи по 602, 601 или 609 сметка, като други разходи?

Благодаря предварително!

 

строеж,  ЕООД, ДДС, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

По принцип няма никаква пречка едно ЕООД да закупи парцел и на него да строи сграда (естествено че трябва да стане чрез фирма, която има право да извършва строителство за съответната категория сграда която имате намерение да строите. Вие директно не можете да строите, защото предполагам дружеството, което управлявате няма необходимия лиценз от строителната камара, кадрови и технически потенциал, който се изисква за извършване на строително-монтажни работи.)

Разходите по строителството се отчитат през група сметки 60 в зависимост от характера им, но калкулативно след закриването на разходите по групи 60 се натрупват в отделна сметка - разходи за придобиване на ДМА. Когато сградата бъде завършена и получите акт 16 ( акт за завършване и въвеждане в експлоатация), със стойността на  всички натрупани разход,  събрани в сметката за разходи за придобиване на ДМА, сградата се завежда в активите на дружеството като отделен ДМА - сграда.

Трябва да имате предвид, че за да използвате като разход амортизациите на сградата която ще строите, то нейната експлоатация трябва пряко да е свързана с дейността на дружеството. Нещо повече - ако сградата предполага частичното й или пълно използване за лични нужди, то ще трябва чрез предвидените от нормативната уредба способи да възстановите изцяло или частично ползвания данъчен кредит  от дружеството за изграждането на сградата.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден