Дарение на урегулиран поземлен имот.

Дарение на урегулиран поземлен имот.

 

Въпрос:
Здравейте!

ЕООД-то,на което съм собственик, закупи УПИ през 2003г. Тогава тази сделката е била освободена от ДДС и при продажбата на парцела ДДС не е начислен. Бих искала да го даря на децата си.

Трябва ли да продам имота или мога да го даря? Възможно ли е фирмен имот да се дари?

Ако мога да го даря, то дължа ли ДДС за направеното дарение, понеже сделката сега е облагаема?

 

Благодаря предварително!

дарение на фирмен имот, вещни права, ЗДДС, УПИ, ЗКПО, пазарна цена, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Относно дължимия  ДДС: Прехвърлянето на вещни права върху УПИ не е освободена доставка.

Ако при придобиването на УПИ не сте били регистрирано по ЗДДС дружество и не сте ползвали данъчен кредит, то сега при отписването на актива, при продажба или дарение дължите ДДС ( чл. 45 ал.5 т.1 от ЗДДС).

Ако когато сте купили парцела той все още не е бил УПИ, то затова не е начислен ДДС при покупката. ( добре е да се провери валидността на основанието за неначисляване на ДДС при покупката на УПИ) . След като е УПИ, който не е прилежащ към сграда, която не е нова, се дължи ДДС при продажба или даряване.

Ако придобиването на УПИ е било преди 01.01.2007 г. и на основание стария закон за ДДС това е било освободена доставка и съответно на това основание не е ползван данъчен кредит, то според чл. 50, ал. 1, т. 2 от сегашния закон за ДДС, продажбата или дарението на това УПИ ще бъде освободена доставка.

Относно дарението - разбира се, че дружеството може да направи дарение. За счетоводни цели актива ще се отпише като разходи за дарение. Във вашия случай това дарение няма да бъде признато за данъчни цели, тъй като не отговаря на условията на чл.31 от ЗКПО . Нещо повече - като коректив за определяне на данъчния финансов резултат в увеличение на облагаемата печалба ще се вземе не отчетната стойност на УПИ, а пазарната му оценка  - сделката е между свързани лица.

Ако все още имате съмнения, то може да се възползате от консултация на място в някое от териториалните поделения на НАП. Всяка седмица това може да стане в определен ден, според графика на конкретното поделение на НАП. За Ваше успокоение Ви препоръчваме да го направите.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!

 
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден