Закупен имот от фирма чрез заем от физическо лице

Закупен имот от фирма чрез заем от физическо лице

 

Въпрос:
Здравейте!

Имам фирма - ЕООД, която преди години закупува апартамент. За да закупи този апартамент, дадох на фирмата заем, тъй като тя нямаше налични средства. Заема беше даден за срок от 5 години. През тези пет години обаче фирмата не събра парите, за да ми върне заема и затова нещата си останаха така. Сега фирмата продаде апартамента и е време да ми върне заема с начислени лихви и пропуснати ползи. Въпросът ми е, след като фирмата ми върне заема, при приключването на счетоводната година тя ще дължи ли данъци към държавата и в какви размери, ако "да" ? Аз дължа ли данъци - тъй като това са мои собствени средства, които съм заела преди години? Фирмата не е осъществявала никаква дейност, освен отдаването на въпросния апартамент под наем, за което си е плащала данъците през годините.

Благодаря!

заем, имот, наем, ЮЛ, ФЛ, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

При продажбата на апартамента фирмата отчита някакъв финансов резултат (печалба или загуба). При всички положения ще трябва да се изготви отчет за дейността и да се подаде годишна данъчна декларация, като ако резултата е печалба, ще трябва да се внесе и дължимия корпоративен данък - 10% върху размера на печалбата.

От гледна точка на физическото лице - има два аспекта.

От една страна дохода от лихви от предоставени заеми е облагаем доход и следва да го декларирате и платите дължимия данък в размер от 10% върху дохода

От друга страна всяка година с годишната данъчна декларация имате задължение да декларирате предоставените и/или получените заеми, както следва:

- за непогасена част от предоставените парични заеми през годината за която подавате декларация, ако размерът им общо надхвърля 10 000,00 лв.

- за непогасените към края на годината за която подавате декларация остатъци от предоставени през същата и предходните 5 данъчни години заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000,00 лв.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден