Данъчно облекчение за млади семейства – условия

Данъчно облекчение за млади семейства – условия

 

Въпрос:
Здравейте!

С партньорът ми ще сключим граждански брак и в момента сме в процес на закупуване на жилище. Тъй като искаме да се възползваме от данъчното облекчение за млади семейства, възможно ли е след финализирането на покупката на жилището, да се подадат документи, че сме сключили брак и съответно - да влезе в сила данъчното облекчение?

Благодаря предварително!

млади семейства, данъчни облекчения, ГДД, лихви, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

За да се възползвате от данъчното облекчение, трябва да имате сключен брак преди покупката на имота. Изискванията за получаване на данъчно облекчение са следните :

1. договорът за ипотечен кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Самото данъчно облекчение представлява част от сумата на годишната данъчна основа (общата сума на Вашите доходи, върху които дължите данък като физическо лице) се приспадат направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, като ако размерът на ипотечния кредит надвишава 100 хил. лв., това облекчение се използва за лихвени плащания върху главница до 100 хил. лв. Също е важно да знаете, че от това облекчение може да се възползва само един от двамата съпрузи.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден