Корекция на ДДС при унищожена стока

Корекция на ДДС при унищожена стока

 

Въпрос:
Здравейте!

Собственик съм на транспортна фирма извършваща превоз на стоки от България до Румъния. Стоката е тор, натоварена от завод в България. В Румъния камиона катастрофира по вина на шофьора. Стоката е на 100% унищожена - има документ от полицията. Моята ЧМР застраховка покрива стойността на унищожената стока, по документ представен от завода към застрахователя ми без ДДС. Към мен завода издава също фактура за стойността на стоката и включено ДДС.И сега завода изисква аз да изплатя само стойността на ДДС-то по тази фактура, като цитира т чл.79 ал.1 от ЗДДС. Въпросът ми е: имат ли основание да ми изискват да заплатя разликата идваща от ДДС-то, имат ли право да не ми издават Кредитно известие към тази фактура?

Благодаря предварително!

ЗДДС, стока, корекция на ДДС, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Основния момент във Вашия случай, е че завода смята, че трябва да прави корекция на данъчен кредит съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗДДС за бракуването на стоката и съответно трябва това ДДС да бъде възстановено. Според нас обаче съгл. член 80, ал. 2, т. 2 такава корекция не би следвало да се прави и съответно завода няма да възстановява ДДС към държавния бюджет. Нещо повече, дори и завода все пак да счита, че трябва да правят тази корекция съгл. чл. 79, ал. 1 (подчертавам, нещо с което ние не сме съгласни), то това не е основание от тяхна страна да Ви издават фактура. От там нататък вече е въпрос на разбирателство и договорни отношения между Вас и Вашия клиент, дали дължите някакъв вид неустойка (различна от застраховката, която е изплатена) и в какъв размер.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден