Ползване на фирмен имот за лични нужди – варианти

Ползване на фирмен имот за лични нужди – варианти

 

Въпрос:
Здравейте!

Имам имот на името на фирмата ми, който обаче искам да “изкарам” от нея и да си остане за семейно ползване. Какви са вариантите? Може ли да стане с дарение?

Благодаря предварително!

фирмен имот, данъци, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Дружеството може или да продаде имота или да го дари.

При продажбата на имота трябва да имате предвид, че ако Дружеството е регистрирано по ДДС може и да дължите ДДС. Ако Дружеството не е регистрирано по ДДС, може да се наложи да се направи такава регистрация. Също така, в зависимост от балансовата стойност на актива и продажната цена, е вероятно да реализирате печалба и съответно в края на годината да дължите и данък печалба. Също така при подажбата ще се дължат и нотариални такси, както и местни данъци и такси.

При дарението, предполагаме че фирмата ще го дари на Вас или на Ваш роднина. В този случай трябва да наемете оценител, който да направи оценка на имота. На базата на тази оценка ще трябва да платите местни данъци и такси, както и нотариални такси. Ако Дружеството е регистрирано по ДДС и е ползван данъчен кредит при придобиването му, ще трябва да върнете част от ползвания данъчен кредит, в зависимост от времето за което имота е бил собственост на Дружеството.  Имайте предвид, че такъв тип дарение и разходите свързани с него ще са непризнат за Дружеството разходи и няма да намалят финансовия резултат.

Съществуват и други варианти, в които имотът може да се ползва от други лица, а не от Дружеството, без да се налага имота да излиза от Дружеството:

- Дружеството да даде имота под наем на лицата, които реално ще го ползват. По този начин Дружеството ще генирира приход от наем, кето ще се отрази върху реализираната годишна печалба и съответно дължимия данък.

- Дружеството да декларира лично ползване и да не признава част или всички разходи свързани с имота. Това също ще се отрази върху реализираната годишна печалба и съответно върху дължимия данък, тай като разходите, които се декларират за лично ползване няма да се признаят за данъчни цели.

Горе долу това са вариантите. Кой ще е най-изгоден зависи от много фактори - балансова стойност на имота, оценка на имота, кога е закупен, Дружсетвото регистрирано ли е по ДДС, ползван ли е данъчен кредит при покупката, стойността на местните данъци и такси и нотариалните такси и т.н.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден