Отчитане на разходи на МПС при договор за наем

Отчитане на разходи на МПС при договор за наем

 

Въпрос:
Здравейте!

Въпросът ми е свързан с отчитане на разход - имам договор за наем на МПС с опция право на придобиване. За първата вноска е издадена фактура и е платена.

МПС-то не е придобито,тъй като няма да бъдат всички заплатени вноски.

Това може ли да мине за годишен разход или не?

Ако не бъде осчетоводена тази фактура като разход излизам на печалба. Фирмата се занимава с транспорт.

Благодаря за насоките.

разходи, наем, амортизации, МПС, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Зависи за какви цели се използва автомобила. За да си признаете пълните разходи, то би следвало автомобила да се ползва единствено за служебни нужди и да се водят пътни листи/пътна книжка. Ако има и лично ползване, то трябва разходите да се разпределят пропорционално на личното и служебното ползване. Има няколко варианта за пропорционалното разпределение на личното и служебното ползване, които са описани в чл. 215а от ЗКПО.

В такъв случай не виждаме проблем да се признават разходите свързани с автомобила - амортизации, гориво, консумативи, ремонти и т.н.

Може би, по-скоро тук въпросът е дали може да се заприходи автомобила като актив на фирмата и съответно дали могат да се начисляват разходи за амортизация. Ако договорът за автомобила е за финансов лизинг, то този автомобил следва да се заприходи в активите на Дружеството Ви и да започнат да се начисляват съответните разходи за амортизация.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!

 
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден