Отдаване на апартамент под наем

Отдаване на апартамент под наем

 

Въпрос:
Здравейте!

Интересува ме, как стои въпроса с даването под наем на апартамент. Как стоят нещата с данъците, кой трябва да ги плаща и какви са необходимите документи, които е нужно да предоставим?

Благодаря предварително!

отдаване под наем, данъци, доходи, осигуровки, патент, разходи, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

При отдаването под наем съществуват два варианта - дългорсочен наем или наем за нощувки. Тъй като не сте упоменали за кой вид става въпрос, ще се опитаме накратко да ги опишем от данъчна гледна точка.

1. Дългосрочен наем - това означава, че отдавате имота на семейство за живеене или на някое дружество за офис. В този случай, ще дължите в края на годината 10% данък върху реализираните приходи, намален с 10% нормативно признати разходи.

2. При отдаване за нощувки – първото, което трябва да направите, е да направите категоризация на имота. Това се прави в съответната община, където се намира имота. От тук имате няколко варианта на експлоатация:

- патент - ако апартамента е с 2 или по-малко звезди можете, като физическо лице да плащате ежегодно патентен данък (определя се от съответната община и е различен за всяка община). За времето, в което имота се експлоатира, лицето, което го отдава трябва да се самоосигурява и да декларира и внася осигуровки.

- свободна професия - данъкът, който ще дължите е 10% върху размера на приходите, намален с 25% нормативно признати разходи. Отново се дължат осигутелни вноски.

- фирма - ако се регистрира фирма и имота се експлоатира през нея, то данъка ще е 10% върху печалбата, която се фомира, като от реализирания приход се извади направения разход свързан с дейността на фирмата. Допълнително се дължат още 5% данък дивидент, когато реализираната печалба бъде разпределена към собственика на фирмата. И тук се дължат осигурителни вноски.

Най-изгодният вариант от данъчна гледна точка зависи най-вече от размера на приходите и разходите свързани с дейността.

Друго нещо, което е важно да занете, че ако отдавате имота за нощувки през някоя платформа тип Booking/Airbnb, то ще трябва да се регистрирате по ДДС съгл. чл. 97а от Закона за ДДС (независимо дали експлоатирате имота като физ. лице или фирма). Същото ще важи, ако рекламирате своята дейност през Facebook, Google или получавате каквато и да е друга услуга, от юридическо лице, което е установено в ЕС.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден