Търгуване със стоки в Германия

Търгуване със стоки в Германия

 

Въпрос:
Здравейте!

Фирмати ни е решила да се занимава с онлайн търговия в Германия. Не знаем кой вариант е по-добър за нас:

1. Стоката ще се купува и продава в Германия

2. Стоката ще се продва на принципа на дропшипинг, като на края на месеца ще получаваме комисионна.

В момента сме регистрирани по чл.97а ал.1. Следва ли да се регистрираме по друг член в България и респективно в Германия, за да можем да работим? Трябва ли ни немски счетоводител? Какви документи е необходимо да представяме на българския ни счетоводител? Данък печалбата тук ли се плаща или в Германия?

Благодаря предварително!

продажби в ЕС, регистрация по ДДС, режим ОСС, дропшипинг,   счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

От данъчна гледна кой вариант ще изберете има единствено отношение по повод закона за ДДС.

Във Вариант 1, при достигане на оборот от продажби в размер на 10 хил. евро към лица, които не са регистрирани по ДДС, ще трябва да се направи допълнителна регистрация по ДДС (т.нар. режим ОСС) и да започнете да начислявате ДДС върху извършените продажби към тези лица. Специфичното е, че ставката на ДДС ще зависи от това, къде се намират тези лица (ако приемем, че те ще се намират в Германия, то ставката на ДДС ще бъде 19%).

Във Вариант 2 реално Вие извършвате услуга (свързвайки продавача и купувача), за която получавате комисионно възнаграждение от продавача на стоките. Ако продавача е лице от ЕС - регистрирано по ДДС или фирма извън ЕС, то регистрацията по чл. 97а Ви е напълно достатъчна и реално няма да начислявате ДДС в своите продажби. Ако продавачите са лица от ЕС - нерегистрирани по ДДС или физически лица извън ЕС, то тези продажби ще формират оборот за регистрация по ДДС в България (прагът за регистрация за 2023 г. е 100 хил. лв.)

Ако нямате някакви търговски обекти в Германия - физически магазин, склад, офис, шоурум и т.н., то няма да има нужда от някаква регистрация там и съответно няма да Ви е нужен немски счетоводител. Всички данъци ще бъдат начислявани и дължими в България.

Дейността ще се отчита чрез предоставяне на всички документи свързани с търговската дейност на фирмата - фактури за покупки, фактури за продажби, отчети за продажби, банкови извлечения, договори.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден