Финансова помощ за фирма от собственик

Финансова помощ за фирма от собственик

Финансова помощ за фирма от собственик

Финансова помощ за

фирма от собственик  счетоводни услуги, фирма, собственик, финансови средства, договор, протокол, пловдив, русе, бургас, софия

 

Въпрос:

Здравейте,

Пиша ви относно форми на финансова помощ чрез допълнителна парична вноска от собственика.
Направихме регистрация на фирма (ЕООД) на 09.09.2016г.в Търговския регистър с основен капитал 1000лв. Фирмата Започва дейност от 24.09.2016 и от 12.10.16г прави доброволна регистрация по ЗДДС . Същата се занимава с транспортна дейност. Собственикът закупува камион и ремарке на стойност около 95 000лв. със собствени средства, поради липса на такива в новорегистрираната фирма. С оглед на изложеното се поставят следните въпроси:
-Възможно ли е финансиране по чл.134 от ТЗ за горепосочената сума след взето решение от общо събрание за отпускане на тези средства за определен срок и възможно ли е то да бъде безлихвено?
-Протокол от общото събрание достатъчен документ ли е за оформяне на това финансиране?
-Дължи ли се корпоративен данък на тези средства?
Благодаря предварително за вашият отговор.

 

Отговор:

Здравейте,

Най-чистият начин за такава безлихвена вноска е решение на едноличния собственик на капитала с оглед на спешна необходимост на финансови средства да направи допълнителна вноска ( не на основен капитал а допълнителна вноска която не се вписва в Търговския регистър ) , за която се записва до коя дата трябва да бъде предоставена и до коя дата сумата трябва да бъде върната. Ако имате член в учредителния акт, касаещ допълнителните вноски, може в протоколното решение на едноличния собственик да се позовете на този член.

Изрично трябва да запишите в протокола, че за допълнителната вноска няма да се начисляват лихви при връщането.

Тези срерства се осчетоводяват на разчет и не формират доход и по тази причина не подлежат на облагане с годишната данъчна декларация.

Има вариант в който да дадете заем на фирмата, като сключите с нея договор за временна финансова помощ като физическо лице. В този случай обаче ще е задължително да се начисляват лихви, които не трябва да се различават от пазарните.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

 

 

Web Analytics