Извършване на услуги в ЕС чрез комисионер

Извършване на услуги в ЕС чрез комисионер

 

Въпрос:
Здравейте!

Българско физическо лице, регистрирано по ДДС, чл.97а, тъй като работи от България и предоставя услуги на фирми от ЕС, принципно регистрирани по ДДС.

Лицето работи с агент в Германия, като агентът издава фактури към клиентите, които са в ЕС, от името на физическото лице, но на негова си бланка и номерация на фактури. След получаването на сумите по банковата сметка на агента, той съответно превежда сума с приспадната комисионна на лицето в България и /агентът/ издава два statement -а с един и същи номер към лицето в БГ, единия документ се отнася за реално получените суми и пише, че са превели сума по сметка в България за еди кой си проект за фирма клиент Х, а другият - за стойността на комисионната по проекта и пише „We have settled the above ammount with today's statement/ Уредихме горната сума с днешното изявление“.

Агентът твърди, че не ни е необходима фактурата, която той е издал към клиента, а след настояването ни я изпрати, но без ДДС номер на клиента.

И в трите документа има добавен текст, че лицето е освободено от данъци в Германия (дадохме документ от БГ, че е местно лице, от Германия издадоха някакъв документ за освобождаване от данъци в DE).

Ние обаче в БГ трябва да подаваме дневник покупки, продажби, VIES декларация, след като има регистрация по ДДС.

Досега имаше друга схема – агентът издаваше фактура от името на лицето в БГ към клиента, ние я правехме на български език с 10 цифрена номерация, съответно фактура от агента към лицето, слагахме си едната фактура в дневник продажби, фактурата за комисионната в дневник покупки, съответно си плащахме 20% ДДС върху комисионната.

При новите документи обаче, как бихме могли да процедираме? Кое в покупки, кое в продажби, на практика нямаме документ, издаден към клиента....

Какви документи трябва да изискваме от агента, за да подаваме коректни данни в данъчната администрация?

Благодаря предварително!

ЕС, услуги, ЗДДС, дневник покупки, дневник продажби, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Най-чистият вариант според нас е да издавате фактура към агента в Германия на стойността на услугата с приспаднатата комисионна. От своя страна агента би следвало да издаде фактура за крайната цена на услугата към клиентите. Той си получава по негова банкова сметка сумата от крайния клиент и Ви превежда на Вас дължимото по Вашата фактура.  В този случай Вие декларирате 1 факутра на сделка в дневник продажби и приключвате с въпроса. Другият вариант е да издавате фактура отново към Вашия агент за пълната стойност на проекта. Агентът да Ви издава фактура за удържана комисионна и след прихващане на двете фактури да Ви превежда разликата. В този случай имате 1 фактура на сделка в дневник продажби и 1 протокол в дневник покупки. И третият вариант е да издавате директно фактури към крайните клиенти, агента да издава фактура за комисионна към Вас. Отново имате 1 фатура на сделка в дневник продажби и 1 протокол в дневник покупки. Този вариант обаче е най-неприемлив, тъй като ще се сблъскате със следните проблеми:

1. Редно е лицето на което издавате фактура да е и лицето от което получавате парите. В този случай това няма да е така, тъй като ще фактурирате на крайните клиенти, докато ще получавате парите от агента.

2. Ако клиентите Ви са физически лица, то ще започнете да образувате облагаем оборот за регистрация по ДДС на общо основание, а след 01.07.2021 г. в държавите на които са резиденти тези физически лица.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден