Осигуровки при командироване на работници в ЕС

Осигуровки при командироване на работници в ЕС

 

Въпрос:
Здравейте!

Фирма се регистрира в данъчната служба в Германия и плаща данъци там, а работниците се командироват и осигуровките им се плащат в България. Въпросът ми обаче е, как се определят данъчно признаните приходи и разходи в чуждата страна, като това е само част от дейноста на фирмата. Конкретният казус е - трябва да доставим и монтираме дограма в Германия. Приходите и разходите за конкретната доставка и монтаж ли трябва да декларираме в Германия, за да се определи печалбата, на която трябва да платим данъци, които съответно да приспаднем от общо дължимите данъци по ГДД?

Благодаря предварително!

А1, осигуровки, данъци, ЕС, командировка, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Ако успеете да отговорите и спазите определени условия, то Вие няма да имате задължението да се регистрирате пред германските данъчни служби. Условията са:

-  Да имате сключен договор с Германска фирма, в който да бъде упомената услугата, която ще извършите (изработка, доставка и монтаж на дограма) и съответния обект, където ще бъде извършена услугата.

Спазвайки това условие, то ще бъде достатъчно да не се налага да декларирате своите приходи по този договор в Германия и да отчитате всичко свързано с този договор като приход и разход в България заедно с това, което отчитате от останалата Ви дейност.

От тук следват няколко условия, които са свързани с осигуряването на самите работници, които ще командировате в Германия.

- Дружеството да е работило в сферата на изработка, доставка и монтаж на дограма в България поне 12 месеца (6 месеца за новорегистрирана фирма).

- Поне 25% от приходите за предходните 12 месеца да са реализирани в България (6 месеца за новорегистрирана фирма).

- При изпълнение на договора в Германия, поне 25% от персонала трябва да остане в България (в това число не се включва административния, управленския и помощния персонал - управители, секретари, деловодители, домакини, снабтители, касиери, охрана и други подобни).

- Командированият персонал да има медицинска застраховка, зелена здравна карта и минимум 2 месеца осигуряване в България.

- Продължителността на командировката да не е повече от 24 месеца, като не можете да изпращате хора по заместване и хора, които са били командировани в рамките на Европейския Съюз преди по-малко от 2 месеца.

Ако фирмата Ви и Вашите служители отговарят на тези условия, то ще можете за всеки служител да извадите удостоверение А1, с което ще можете да удостоверите пред германските власти, че приложимото осигурително законодателство за командированите от Вас служители е българското. Това означава, че ще декларирате и плащате осигуровки на командированите лица в България.

Ако не отговаряте на посочените условия и съответно не можете да извадите А1, то ще трябва да декларирате и плащате осигуровки в Германия, съобразно тяхното законодателство. При всички положения обаче (със или без А1), минималната заплата, върху която ще трябва да осигурявате командированите работници е минималната заплата за съответната професия в Германия.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден