Възстановяване на ДДС при строеж на детска градина

Възстановяване на ДДС при строеж на детска градина

Въпрос:
Здравейте!

 

Възможно ли е фирма, чийто обект на дейност е образователни услуги да строи сграда (детска градина) и да й се възстановява ДДС по време на строотелството? Ако да, то това ДДС от строителството дължимо ли е в някакъв бъдещ момент от дейността на фирмата?

До колкото съм запознат, образователната дейност (обектът на дейност на детската градина) е освободена от ДДС и приходите, които ще реализира детската градина ще са освободени от ДДС. Ако това наистина е така, то предпоставка ли е да бъде отказано връщане на ДДС по време на строителството или след приключването му?

Благодаря предварително!

 

 връщане на ДДС, строеж на детска градина, образователни услуги, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Принципно всяка фирма може да извършва разнородни по вид дейности - без ограничения. Единствените ограничения биха били нуждата от разрешителни/лицензи за извършване на определени дейности.

Ако фирмата е регистрирана по ДДС и извършва разходи, които са свързани с търговската дейност, то ДДС-то включено в направените разходи може да бъде възстановено.

В последствие това възстановено ДДС не се връща под някаква форма. Идеята е, че този актив (сграда) която ще строите и ще възстановявате ДДС по разходите свързани с него, в последствие ще Ви носи доходи, които ще бъдат обложени с ДДС

Ако след като извършите строителството ( ремонта) на сградата, използвате същата за осъществяване на основната си дейност ( извършване на образователна дейност ), то вие нямате право на ползване на данъчен кредит ( възстановяване на ДДС )  за платеното ДДС по строителството ( ремонта) на сградата съгл. чл.70 ал.1 от ЗДДС: "Правото на приспадане на данъчен кредит  НЕ Е налице, когато стоките и услугите се използват за извършване на освободени доставки."

Ако след построяване на сградата вие я продавате или отдавате под наем с начисляване на ДДС на продажбите ( отдаването под наем ),  то вие нямате пречка да ползвате данъчен кредит и да възстановявате  ДДС по време на строителството.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден