Осчетоводяване на продажби на фирма с регистрация по ДДС в България и Англия

Осчетоводяване на продажби на фирма с регистрация по ДДС в България и Англия

 

Въпрос:
Здравейте!

Фирма регистрирана по ДДС в България купува стоки с фактура от българска фирма. След което тези стоки с пакинг лист се изнасят за Англия, в склад на Амазон с цел продажба през тяхната платформа. Същата фирма има и регистрация по ДДС в Англия и английски VAT номер. Въпросът ми е следния: Как следва да се осчетоводява стоката, която отива в Анлия, като на практика това е едно юридическо лице с две регистрации по ДДС. Като, да отбележа, в Англия фирмата си прави ДДС и си го внася съответно там. В българската фирма тази стока, която заминава в Англия как трябва да се осчетоводи, и дали трябва да влиза като продажба в ДДС декларациите за съответния период? Като се има предвид, че стоката, която заминава реално отива на склад в Англия, не е директна продажба.

Благодаря предварително!

ДДС, ВОП, Амазон, стоки, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Осчетоводяването на движението на стоката става в зависимост от самата счетоводна политика, която сте възприели. Ако искате да си водите какво количество стока имате налични в България и в Англия отделно, е редно да си създадете съответната аналитичност, по която да си отразявате движението на стоки между двата склада.

От друга страна съгл. чл. 7, ал. 4 от ЗДДС, това движение на стоки се приема за вътреобщностна доставка на стоки. Това означава, че фирмата трябва да издаде протокол, който да влезе в дневниците за покупки и продажби по ДДС в Англия.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден