Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Чужденец и свободна професия в България

Чужденец и свободна професия в България

2021-02-17 10:20:54
Чужденец и свободна професия в България

Чужденец и свободна професия в България

 

Въпрос:
Здравейте!

Аз съм физическо лице, с право на временно пребиваване в България (имам ЛНЧ). Предстои да сключа договор за консултантски информационни услуги с Гръцка и Американска фирми, общия ми доход ще надвиши 50000 лв. за година. Имам ли право да се регистрирам като лице, упражняващо свободна професия? Ако да, какви данъчни и осигурителни задължения ще имам? Длъжен ли съм да се регистрирам и да начислявам ДДС, ако да, то какъв процент? Каква е разликата, ако просто плащам данък за физическо лице?

Благодаря предварително!

ЛНЧ, свободна професия, доходи, данъци, осигуровки, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

За да можете да се регистрирате като лице упражняващо свободна професия, трябва да можете да представите диплома, сертификат или друг документ, удостоверяващ възможността Ви да извършвате дейността, за която искате да се регистрирате. Ако не сте гражданин на Европейския съюз ще Ви трябва и удостоверение от Агенцията по Заетостта. На този сайт можете да намерите повече информация за получаването на въпросното удостоверение - https://www.az.government.bg/pages/dejnost-na-svobodna-praktika/.

При осъществяване на дейност като свободна професия, ще дължите годишен данък в размер на 10%, начислен върху получените през годината приходи, приспаднати с 25% нормативно приспаднати разходи и направените осигурителни вноски.

Осигурителните вноски от своя страна са следните:

- ежемесечно през годината правите осигурителни вноски, изчислени върху стойност между минималния и максималния осигурителен доход за страната за съответната година.

- в края на годината се прави годишно изравняване на осигурителните вноски. От сумата на получения през годината доход се изважда сумата, върху която са начислявани осигуровки и върху разликата се начисляват допълнително осигуровки. Също така трябва да се има в предвид, че освен минимален осигурителен доход има и максимален, като съответно сумата върху която се плащат осигуровките не може да надвишава максималния месечен осигурителен доход.

Относно ДДС-регистрация - ако ще предоставяте услуги на страни от Европейския Съюз (споменавате Гърция), то ще трябва да се регистрирате по ДДС задължително до 7 дни преди предоставянето на първата услуга. Няма да дължите ДДС върху продажбите направени на юридически лица извън България.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!

Web Analytics