Финансова помощ за фирма от собственик

Финансова помощ за фирма от собственик

2017-05-25 11:09:46
Финансова помощ за фирма от собственик

Финансова помощ за

фирма от собственик  счетоводни услуги, фирма, собственик, финансови средства, договор, протокол, пловдив, русе, бургас, софия

 

Въпрос:

Здравейте,

Пиша ви относно форми на финансова помощ чрез допълнителна парична вноска от собственика.
Направихме регистрация на фирма (ЕООД) на 09.09.2016г.в Търговския регистър с основен капитал 1000лв. Фирмата Започва дейност от 24.09.2016 и от 12.10.16г прави доброволна регистрация по ЗДДС . Същата се занимава с транспортна дейност. Собственикът закупува камион и ремарке на стойност около 95 000лв. със собствени средства, поради липса на такива в новорегистрираната фирма. С оглед на изложеното се поставят следните въпроси:
-Възможно ли е финансиране по чл.134 от ТЗ за горепосочената сума след взето решение от общо събрание за отпускане на тези средства за определен срок и възможно ли е то да бъде безлихвено?
-Протокол от общото събрание достатъчен документ ли е за оформяне на това финансиране?
-Дължи ли се корпоративен данък на тези средства?
Благодаря предварително за вашият отговор.

 

Отговор:

Здравейте,

Най-чистият начин за такава безлихвена вноска е решение на едноличния собственик на капитала с оглед на спешна необходимост на финансови средства да направи допълнителна вноска ( не на основен капитал а допълнителна вноска която не се вписва в Търговския регистър ) , за която се записва до коя дата трябва да бъде предоставена и до коя дата сумата трябва да бъде върната. Ако имате член в учредителния акт, касаещ допълнителните вноски, може в протоколното решение на едноличния собственик да се позовете на този член.

Изрично трябва да запишите в протокола, че за допълнителната вноска няма да се начисляват лихви при връщането.

Тези срерства се осчетоводяват на разчет и не формират доход и по тази причина не подлежат на облагане с годишната данъчна декларация.

Има вариант в който да дадете заем на фирмата, като сключите с нея договор за временна финансова помощ като физическо лице. В този случай обаче ще е задължително да се начисляват лихви, които не трябва да се различават от пазарните.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

 

 

Web Analytics