Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Физическо лице осъществява търговска дейност

Физическо лице осъществява търговска дейност

2020-11-27 08:40:50
Физическо лице осъществява търговска дейност

Физическо лице осъществява търговска дейност

 

Въпрос:
Здравейте!

В качеството си на физическо лице, неосъществяващо търговска дейност, се регистрирах по ЗДДС. Причината за това е покупката и монтажа на фотоволтаична система върху собствен недвижим имот, с която да продавам на електроразпределително дружество електроенергия. За покупката на фотоволтаичната система получих фактури, за което подадох ДДС декларации. Все още нямам договор с електроразпределителното дружество за изкупуването на електроенергията. Когато това се случи, те ще ми изпращат протокол с количество произведена електроенергия, а аз ще го фактурирам с фактура с ДДС. Въпросите ми са следните:

- трябва ли да водя двустранно счетоводство, за нуждите на отчитането? Ако да, следва ли да включвам всякакви разплащания, които извършвам чрез банковата си сметка (плащане на сметки, покупка на стоки), които не са свързани с облаганата дейност?

- накрая на годината следва ли да подавам годишна данъчна декларация за получения доход и ако да, къде следва да го опиша?

Благодаря предварително!

продукция, продажба, ДДС, ФЛ, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Съгласно чл. 26, ал. 7, доходите от стопанска дейност на физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, дори и да не са се регистрирали като такива, се облагат, както биха се обложили доходите на Едноличен Търговец.  От своя страна съгласно чл.1, ал.1, т.2 от Търговския закон, за търговец се счита всяко юридическо или физическо лице, което извършва по занятие дейности по продажба на стоки от собствено производство, т.е. да отговорим на въпросите Ви:

1. Трябва да декларирате своите доходи.

2. Доходите се декларират с годишна данъчна декларация на физическите лица, като трябва да попълните частта, касаеща доходите от дейност на Еднолични Търговци.

3. За да можете да декларирате всичко както трябва и при евентуални проверки да можете да "защитите" декларираните суми, е редно да водите и коректно счетоводство. Конкретно относно банковите плащания, за да се улесните Ви препоръчваме да си откриете отделна банкова сметка, с която да оперирате само за неща свързани с Вашата стопанска дейност.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!

Web Analytics