Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Уъркшопи по рисуване

Уъркшопи по рисуване

2020-02-24 08:40:47
Уъркшопи по рисуване

Уъркшопи по рисуване

 

Въпрос:

Здравейте!

Ще провеждам уъркшопи по рисуване в избрано от мен помещение. Уъркшопите наподобяват уроци по рисуване за група от хора, с малки модификации. След края на занятието планирам да събирам такса от посетителите, за да мога да изплащам текущите разходи и евентуално да събера някаква печалба. Все още нямам фирма, частно лице съм. Въпросът ми е как трябва да се регистрирам, за да отчитам приходите от таксите, които ще събирам от посетителите? Възможно ли е да се възползвам от патентния данък? Необходимо ли е да имам касов апарат и да издавам касови бележки?

Благодаря!
уъркшопи, рисуване, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Независимо дали стопанска дейност като физическо лице или като фирма (юридическо лице), то задължително трябва да се регистрирате в Агенцията по Вписванията. С оглед на вашата дейност закона позволява извършването на стопанската ви дейност в два варианта:

1. Регистрация като юридическо лице. Приходите получени в брой ще трябва да ги отчитате с касов апарат. Ако извършите услуги за юридически лица ще трябва да им издавате и фактура заедно с касовата бележка. Ако получавате приходи по банкова сметка, ще трябва да издавате фактури. Всеки месец ще трябва да се осигурявате и да си плащате осигуровки. На годишна база ще трябва да се подава декларация за дължимия годишен данък печалба. Самият данък е 10% върху реализираната от дружеството печалба през годината. Самата печалба се определя, като от всички реализирани приходи се приспаднат всички данъчно признати разходи.

2. Регистрация като физическо лице, упражняващо свободна професия. За да се регистрирате по този режим е нужно задължително да имате диплома, сертификат или лиценз за упражняване на вашата професия (във вашия случай някакъв сертификат или диплома за завършено образование, с профил рисуване и евентуално, ако се изисква някакъв лиценз за преподаване на уроци). В този случай отново ще трябва да се осигурявате по реда описан в т.1. Не е задължително да имате касов апарат. Определянето на дължимия годишен данък печалба става по следния начин: от сумата на реализираните през годината приходи се приспадат нормативно признати разходи в размер на 25% от приходите. От получената сума се приспадат направените през годината осигурителни вноски. Така получената крайна сума се облага с 10% годишен данък печалба.

3. Регистрация съгласно режима за патентен данък. За да се регистрирате по този режим трябва да предоставяте определени от закона за местните данъци и такси услуги, като най-близкото до вашата дейност, което режима позволява е " Игри с развлекателен или спортен характер". Регистрацията се прави в съответната община, където ще извършвате своята дейност. В този случай отново трябва да се осигурявате и да внасяте осигуровки по режима от т.1 и т.2. Касовият апарат не е задължителен. Не дължите данък върху реализираната печалба, а дължите патентен данък. Стойността му се определя от съответната община и е различен за всяка община.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics