Уроци по Математика. Свободна професия

Уроци по Математика. Свободна професия

2018-09-18 09:46:06
Уроци по Математика. Свободна професия

Уроци по Математика.

Свободна професия 

 

Въпрос:

Здравейте,

Давам уроци по математика, със средно образование съм. Как мога да узаконя своята дейност? Мога ли да се регистрирам като ФЛ упражняващо свободна професия? Какви осигуровки и данъци ще трябва да плащам като лице, упражняващо свободна професия? Как ще удостоверявам броя на часовете и цената? 

счетоводни услуги, уроци по математика, свободна професия, регистрация на фирма, услуги, математика, уроци, русе, пловдив, бургас

Благодаря!

 

 

Отговор:

Здравейте,

На първо място за да регистрирате упражняване на даването на уроци по математика като "свободна професия",  трябва да имате документ, удостоверяващ квалификацията Ви и правото да преподавате такива уроци.Ако имате такъв сертификат, диплом или друг такъв документ, се подават документи в регистър "Булстат" към агенцията по вписванията ( попълнен формуляр, документа за правоспособност, декларация за истинността на подадените документи и документ за внесена държавна такса).

При провеждането на уроците по математика за получените плащания в брой сте задължена да регистрирате касов апарат.

Дължите 10% данък върху всички приходи, намалени с 25% нормативно признати разходи ( без да има нужда да ги доказвате документално).
Авансово през годината се внасят на тримесечие дължимия данък след подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. 
До 30.04.  на следващата  година се подава годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица,  в която декларирате всички получени доходи в брой и по банков път, формирате годишна данъчна основа
( намаляне на приходите с 25 % нормативно признати разходи), определяте дължимия данък ( 10% от годишната основа) и посочвате направените през годината авансови вноски. Ако има за довнасяне дължим данък  го довнасяте, ако няма - вписвате банкова сметка по която да Ви бъде възстановен. 
Задължително си правите вноски за осигуряване като самоосигуряващо се лице. При сегашния минимален осигурителен доход за страната от 510 лв., осигурителните вноски са около 160 лв. с осигуровки за общо заболяване и майчинство и 140 лв. без осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Това е в общи линии за по въпросите за уроци по математика и свободна професия.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

Web Analytics