Съвместяване на две дейности в една фирма или регистриране на свободна професия

Съвместяване на две дейности в една фирма или регистриране на свободна професия

 

Въпрос:
Здравейте!

Интересувам се, дали и как като самоосигуряващо се лице със собствена фирма за извършване на онлайн продажби, регистрирана по ДДС (онлайн магазин) бих могла да извършвам допълнителни дейности -  преподаване на английски език онлайн, както и работа на свободна практика (фрийлансър), като и двете са към чуждестранни сайтове и дейността няма да бъде извършвана в България.

Ако реша да правя дейността не през фирмата, а като отделно самоосигуряващо се лице, нужно ли е да подавам някакви документи и да минавам през определен процес за регистрация или мога да започна сега (отделно от фирмата)?

Благодаря предварително!

 

фирма с две дейности, регистриране на свободна професия,  изравняване на осигуровки, данък печалба, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Имате два варианта:

1. Извършвате дейността, която описвате през вече съществуващата фирма

2. Регистрирате се като лице, извършващо дейност като свободна професия

 

От административна гледна точка, по-логично е да си извършвате тази дейност през вече съществуващата фирма - по този начин ще спестите административни разходи. От данъчна и осигурителна точка всичко зависи от размера на очаквания доход от описаната от Вас дейност.

От данъчна гледна точка при свободната професия Вие декларирате размера на приходите за годината. От така получената сума приспадате 25% нормативно признати разходи и платените през годината осигуровки и върху така получената сума се дъжли 10% данък върху доходите на физическите лица.

От осигурителна гледна точка при свободна професия се осигурявате ежемесечно, като съответно трябва да декларирате и внасяте осигуровки всеки месец, като минималния осигурителен доход в момента е 780,00 лв, което означава минимални осигуровки в размер 250,00 лв на месец. Тъй като обаче вече се самоосигурявате през притежаваната от Вас фирма, то това няма да се налага. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация, се прави изравняване. При това изравняване се гледа реализирания доход от свободна професия през годината. Тъй като вече се самоосигурявате през фирмата като собственик и управител, то върху целия доход от свободната професия (намален с 25% нормативно признати разходи) ще дължите осигурителни вноски. Сумата върху която се внасят осигуровки на годишна база не може да бъде по-висока от 40800,00 лв. за 2023 година.

От така описаното става видно, че освен ако не говорим за доста висок месечен доход, по-изгодно от данъчна и осигурителна гледна точка ще бъде тази дейност да бъде извършвана през фирмата, тъй като макар и като свободна професия да спестите от данък, то осигурителната тежест ще е доста по -висока.

Все пак няма пречка, да си структурирате дейностите, като ги разделите. По-високите осигурителни вноски в даден момент могат да изиграят положителна роля при определяне на различни видове обезщетения (болничен, пенсия) или при кандидастване за кредит.

Ако решите да започнете дейност отделно от фирмата, ще трябва да се регистрирате като физическо лице, упражняващо свободна професия. Това става в Регистър Булстат, като за целта се попълва заявление по облазец,  декларация по образец и се предоставя копие от валидна диплома, сертификат или някакъв друг документ, който удостоверява възможността Ви да извършвате съответната дейност. Има и държавна такса в размер на 10 лева. Регистрацията става в рамките на 24 часа след подаване на документите.

Ако вече се самоосигурявате през фирмата, не е нужно да се подават месечни декларации за осигуровки за свободната професия. Това, което ще трябва да правите обаче, е на всяко тримесечие да подавате декларация по чл. 55, с която да декларирате дължим авансов данък (за всяко тримесечие без последното) и съответно ще имате задължението да го внасяте. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация ще трябва да изравните осигуровките и да се изчисли какъв данък има за довнасяне.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден