Счетоводна загуба, заем на ФЛ и данък печалба

Счетоводна загуба, заем на ФЛ и данък печалба

2017-07-04 12:16:15
Счетоводна загуба, заем  на ФЛ и данък печалба

Счетоводна загуба, заем

на ФЛ и данък печалба    счетоводни услуги, фирма, физическо лице, счетоводна загуба, данък, печалба, заем, разходи, сметки, пловдив, русе, бургас, софия

 

Въпрос 1:

Здравейте,
имам следния казус:
Миналата година(2016) бях на загуба 50 000лв. Дадох краткосрочен заем от физическо на юридическо лице за да покрия загубите и касата стана на 0.
Получих комисионна от полска фирма за услуги, която е без ДДС и покрих заема от 50 000лв. 
Тъй като тези пари, които излизат от фирмата за покриване на заема ги осчетоводявам като разход трябва ли да плащам данък печалба върху тях или само на разликата между приходи и разходи? 
Благодаря ви предварително?

 

Отговор 1:

Здравейте,

Има във Вашите обяснения объркване между приходи и разходи и парични потоци.

Загубата е разлика между прихода и разхода. ( прихода е сумата на фактурите за продадените активи ( стоки, материали, дълготрайни активи) или извършени услуги, а разхода е сумата на получените фактури за услуги, отчетната(покупната) стойност на продадените активи, платените банкови и административни такси, амортизациите, начислените разходи за заплати и осигуровки)
С вноската от 50000 лв. (с която сте покрили минусовата каса) е паричен поток под формата на заем с който сте попълнили липсващите фирмени средства, а не е приход който покрива загубата.

Получената комисионна от полската фирма ( предполагам че това се случва в 2017 г., защото ако е в 2016 г. Вие не сте на загуба в края на годината) е приход. 
Превода на паричните средства от фирмата на физическото лице не е разход, а движение на парични средства което покрива разчета по задължението към физическото лице отпуснало заема.

От поясненията които давате става ясно, че фирмата Ви подлежи на регистрация по ЗДДС, тъй като получавате комисионна за оказани посреднически услуги от полска фирма ( чл.97а от ЗДДС ). Тази регистрация е трябвало да бъде направена до 7 дни преди да получите средствата от полската фирма.

Заповядайте в някой от офисите ни с документите които имате за да можем да добием ясна прадстава за състоянието на нещата с Вашата фирма и да можем да Ви дадем окончателен отговор какво следва на направите, за да нямате проблеми с държавните институции.

Поздрави.

 

Въпрос 2:

Здравейте,
благодаря ви за отговора!
Фирмата е регистрирана през 2012г по ЗДДС, но когато приключвахме миналата година годишния отчет бях на загуба 50 000лв и според счетоводителя ми тогава беше най-добре да дам заем от физическото лице на фирмата и после да си върна този заем при положение, че очаквах приходи по разни договори.
След няколко месеца получих приходи и върнах заема от фирмата на физическото лице.
Сега, когато се приключва годината счетоводителя ми казва, че дължа данък за тези 54 000лв по фактурата.
Аз го питам защо трябваше да давам заем тогава на фирмата след като няколко месеца по-късно влязоха пари в сметката и с тях можехме да покрием загубите и защо не ми каза тогава, че няма да бъде разход, когато го връщам, а той ми казва, че е забравил.
За това се обърнах към вас за мнение.
Сега се чудя как да прехвърля тези приходи от миналата година за тази година, 
тъй като купих къща в началото на тази година и нея ще я заведа като актив.

 

Отговор 2:
Здравейте отново.

След като сте приключили 2015 г. на 50000 загуба, през тази година сте реализирали 54 000 лв. приходи от комисионни. Но при определяне на данъчния финансов резултат имате право да си приспаднете 50000 лв. загуба от миналата (2015 г.) и Ви остава само да платите печалба на горницата от 4000 лв ( х10% =400 лв).

Необходимо е само загубата  в размер на 50000 лв. да е била декларирана в Годишната данъчна декларация за 2015 г. Всички операции по отпускане на заема и неговото връщане не са нито приход нито разход.

Закупуването на къща през тази година не е разход за формирането на печалба и загуба за годината, а е само изходящ паричен поток. Разходите за активите се признават чрез начислените амортизации за тях в годините на тяхната експлоатация.

Надявам се да сме били полезни.

Поздрави.

 

Web Analytics