Свободна професия, ЕООД или ЕТ

Свободна професия, ЕООД или ЕТ

2017-07-13 12:55:01
Свободна професия, ЕООД или ЕТ

Свободна професия, ЕООД или ЕТ  

счетоводни услуги, счетоводна фирма, свободна професия, стопанска дейност, еоод, ет счетоводни услуги, услуги и регистрации

 

Въпрос:

Здравейте,
имам следният въпрос: Как е най – добре да се регистрирам ? Аз съм дипломиран машинен инженер. Машинните инженери могат да се регистрират със свободна професия. Как е икономически най -изгодно като свободна професия, като ЕООД или като ЕТ. При кои случай мога да си водя сама счетоводството ? Какви са разходите на месец за всеки един вид осигуряване ? За една година ще имам да пиша около 5-6, най – много 10 фактури , за ОБЩО около 8000-10000 лв. Зная , че за фирма е необходимо фирмена сметка, поради факта, че нямам касов апарат. Как е за свободна професия при писането на фактури ? При регистрация на свободна професия, трябва ли да имам печат и какъв е формата на фактурите ?

 

Отговор:

Здравейте,

По въпроса за формата на осъществяване на стопанска дейност 

За ЕТ е по добре да не мислите - под тази форма сте отговорна с цялото си лично имущество за резултатите от стопанската Ви дейност - личното Ви имущество може да послужи за удовлетворяване на евентуални вземания на Ваши контрагенти и институции, свързани с осъществяваната стопанска дейност. Ще Ви е необходимо професионално  водене на счетоводната отчетност. Положителното е, че можете да ползвате получените средства от дейността като лични веднага, преди деклариране и плащане на 15% данък.

При ЕООД личната Ви отговорност се ограничава до размера на направената от Вас вноска на основен капитал при регистрацията. Собственика лично не носи отговорност за резултатите от дейността на ЕООД и личното му имущество е защитено на 100% от кредитори и взискатели. Минус е, че собственика може да  ползва  фирмените средства като лични само след разпределение на обложената с 10% корпоративен данък печалба в края на годината и заплащане на 5% данък дивидент. ( освен заплатата която може да получава през годината като управител ). Ще Ви е необходимо професионално  водене на счетоводната отчетност.

При упражняване на свободна професия дължите 15% данък  в края на годината върху всички реализирани приходи, намалени с 25% нормативно признати разходи. Не се изисква професионално водене на счетоводна отчетност, а само точно отчитане и документиране на реализираните приходи от дейността. както при ЕТ можете да ползвате получените средства от дейността като лични веднага, преди деклариране и плащане на  данък. Размера на данъка е 10%.

И при трите форми ще Ви е необходима регистрация в Търговския регистър. При достигане на оборот от дейността в размер на 50000 лв. за период от последните 12 месеца, сте задължена да се регистрирате по ЗДДС За разходите за осигуровки съществуват различни варианти и бихме Ви ги обяснили по подробно ако посетите някой от офисите ни, където ще получите безплатна консултация по въпроса. При всички случаи е добре да имате банкова сметка на името на формата ( ЕТ, ЕООД или свободна професия) която изберете да осъществявате стопанска дейност.

Съдържанието на издаване на фактури трябва и в трите форми на стопанска дейност да отговаря на едни и същи изисквания , уточнени в чл. 7 от Закона за счетоводството. Формата на подреждане на реквизитите не е стриктно формулирана в нормативни документи. Съществуват множество безплатни и платени програмки за издаване на фактури, известия и протоколи, които можете да намерите в интернет.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

 

Web Analytics