Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Сайт за посреднически услуги

Сайт за посреднически услуги

2020-02-10 09:00:11
Сайт за посреднически услуги

Сайт за посреднически услуги

 

Въпрос:

Здравейте,

Имаме сайт, в който хора предлагат своите услуги за работа. Клиентите трябва да заплатят цялата сума за услугата в Epay.bg сметката на сайта, а след извършената услуга сайтът изпраща сума на човекът който е извършил работата. Сайтът задържа комисионна за себе си.
Пример: Клиентът изпраща 120лв. в Epay на сайта, а сайтът изпраща 100лв. на човекът, който е извършил услугата на клиента. Клиентът е длъжен да сключи граждански договор с човека, който изпълнява услугата. Сайтът ще плати данък печалба върху цялата сума. Въпросът ни е:
- Такъв вид преводи възможно ли е да се случат чрез Epay и сайта да е в законови норми, какво трябва да бъде основанието за плащане на сайта към хората, които изпълняват услугите, за да бъде всичко легално.

Възможно ли е МОЛ-ът на фирмата (сайтът) да получава пари като извършител на услугата? Или това е невъзможно, защото той е собственик на фирмата.

Как фирмите, които плащат за дадената услуга си осчетоводяват разходът за услугата, като е приспадната таксата на която ще им бъде издадена фактура от сайтът-посредник между двете страни: Клиент и Доставчик на услугата?

Благодаря!
сайт, посредничество, комисионна,  счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Реално Вие предоставяте място на което две страни се срещат и осъществяват сделки помежду си, като освен това сте и посредник срещу заплащане. Но това не означава че всички пари които постъпват при Вас са Ваш оборот. Вашият оборот е само размера на комисионната която получавате за това. За тази комисионна Вие трябва да издадете фактура на този, от когото я удържате.

Но за да е това изрядно за пред НАП е необходимо да имате подписан договор с клиентите си, в който изрично да е посочено, че трансферите ще минават през регистрирана в Ерау ваша сметка, какъв е размера на Вашата комисионна, че имате задължение да преведете дължимата сума на крайния извършител на услугата, че Вие нямате задължения да удържате осигуровки и данъци от тези суми (по-точно, че това е задължение на клиента който поръчва услугите).

Основанието за преводите трябва да е например - "трансфер по заявка №??? на ......... (име на клиента който Ви плаща)".

Тогава сайта ще плати данък само върху сумите които остават като "комисионни" при него (естествено намалени с разходите по поддръжка сайт, такси за Ерау и др. подобни).

Обръщаме внимание - много важен момент е да имате подписан  договор  с клиентите които Ви превеждат парите.

Има три начина, по които собственик на дадено дружество може да получи пари от собствената си фирма по легален начин:
 - чрез разпределение на дивидент на обложена с корпоративен данък печалба и платен допълнително 5% данък дивидент
 - като възнаграждение за положен личен труд в дейността на дружеството (не труд по управлението на дружеството, а труд във връзка с осъществяване на основната дейност на дружеството)

 - като възнаграждение по договор за управление и контрол.

По принцип в разчетните сметки със сайта-посредник имате :
1. начислено ваше вземане  за направените продажби чрез тях

2.  начислено ваше задължение за получената и незаплатена от вас фактура за посредническата комисионна

С плащането сайта-посредник превежда разликата между дължимата към вас сума (1) и дължимата от вас сума (2). Счетоводно между разчетните сметки по партидите на сайта-посредник  се прави взаимно прихващане с размера на неплатената сума, с което се закрива задължението на фирмата за посредническите услуги на сайта-посредник и се намаля вземането от същия за извършените продажби. Разликата от вземането се закрива с паричния превод който получавате от сайта-посредник.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics