Професионален гримьор - регистрация на фирма или...?

Свободна професия или фирма за професионален гримьор

 

Въпрос:

Здравейте! Аз съм професионален гримьор, като до преди месец работих като преподавател и не съм регистрирала друга дейност или фирма. Предстои да пусна кратко обучение по грим, което ще бъде под формата на видеа и ще се продава онлайн. Не планирам да продавам нещо повече скоро, но все пак има възможност в сайта в бъдеще да се продава и козметика. За момента обаче считам доходите от продажбата на обучението да бъдат само допълнителни към основната ми дейност. Тъй като все пак това обучение ще присъства в сайта ми и социалните мрежи, следва да бъде обложено с данък. Въпросът ми е дали за това е необходимо да създам фирма или има и други начини приходите от него да бъдат осчетоводени.
Благодаря предварително!

 

гримьор, курсове, самооосигуряващо се лице, счетоводство, услуги, Варна, Русе, Бургас, Пловдив, София

Отговор:

Здравейте,

След като сте професионален гримьор, това означава че притежавате някакъв диплом за придобитата квалификация. Въз основа на такъв документ можете да се регистрирате в Търговския регистър като самоосигуряващо се лице което упражнява свободна професия и ще получите Булстат като физическо лице. Въз основа на това ще можете да упражнявате дейността си, като няма нужда да доказвате разходи в годишната си данъчна декларация - от декларираните приходи от дейността Ви се приспадат 25 % нормативно признати разходи (без документално доказване). От останалите 75% от приходите се приспадат и направените осигуровки като самоосигуряващо се лице (ако в дейността си по трудов договор не се осигурявате на максимума е неизбежно да правите и осигуровки като самоосигуряващо се лице) и върху така формирания резултат (данъчна основа) се начислява 10% данък върху доходите. Трябва да имате предвид, че като лице упражняващо свободна професия дължите тримесечни авансови вноски за данък върху доходите на основание чл. 55 от ЗДДФЛ, както ежемесечно подаване на декларация обр. 1 за месечните осигурителни вноски, както и внасянето им.

Също така можете да упражнявате тази дейност и чрез регистрация на ЕООД, но там нещата са малко по-сложни от описаното за лице упражняващо свободна професия. Трябва да имате предвид, че независимо от това какъв ще е избора Ви за упражняване на дейност, ако в течение на последните 12 месеца на упражняване на дейността достигнете  приходи над 50 000 лв. сте задължена да се регистрирате по ЗДДС и да подавате ежемесечни декларации по същия закон.

Винаги можете да се обърнете за съдействие към нас, тъй като предлагаме цялата гама на обслужване в областта на данъчното и осигурително законодателство и счетоводно обслужване.

Разполагаме с офиси в Бургас, Варна, Русе, София и Пловдив.

Оставаме на разположение.

Поздрави!Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден