Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Продажба на сайт на фирма от САЩ. Особености

Продажба на сайт на фирма от САЩ. Особености

2017-05-04 16:38:25
Продажба на сайт на фирма от САЩ. Особености

Продажба на сайт на фирма от САЩ. Особености    счетоводни услуги, сайт, продажба, ддс, фактура, договор, фирма, регистрация, сащ, еоод, пловдив,бургас, софия, русе

 

Въпрос:

Здравейте,
Обсъждаме с фирма от САЩ възможност за разработка на уебсайт от българско ЕООД, регистрирано по ЗДДС по чл.100 , ал.1.
Въпросът,който ме интересува е под каква форма да стане продажбата на услугата за разработка на уебсайта, 
Дали е достатъчен : 1. Договорът между двете страни
или следва да се издаде : Инвойс (на чужд език) и фактура на бълг. език от българското ЕООД към фирмата от САЩ (без VAT).
Начисляваме ли ДДС във фактурата и къде се отнася в дневниците по ДДС.
Стойността на услугата е в долари и плащането ще е по банков път
Длъжни ли сме да издадем VIES декларация, при условие,че лицето е от трета страна. И счита ли се услугата за износ. Кой член да отбележим за неначисляване на ДДС ?
Следващият въпрос е : През 2016 г сме работили по проекта за уебсайт, но не е довършен.Как следва да отразим направените разходи по създаване на уебсайта в края на 2016 г ? ( Може би с/ка 611 да остане с дебитно салдо ? ) И през 2017 г с коя сметка да се приключи ?
И последен въпрос ако позволите : През 2015 г имаше направени разходи ( през септември е открита фирмата) , които отчетохме като разход,а оттам и на загуба. Би ли могло този разход да се отрази по някакъв начин през 2016 г към разходите за създаване на уебсайта. (разходите са плащане на хранилище за програмен код,наем на сървър,покупка на програми за работа по проекта и др.)
Много ви благодаря за отделеното време !
С уважение към труда ви.

 

Отговор:

Здравейте,

По въпроса за разработката на уебсайт за фирма от САЩ можем да да споделим, че  продажбата ( независимо дали е стоки или услуги) от Вашето дружество за друго юридическо лице, независимо от това къде е ситуирано то, се регистрира чрез издаване на фактура ( на български език), в която може да е упомената цената на услугата в долари, но задължително окончателните стойности трябва да са в лева . Когато контрагента  не е българско юридическо лице, може да издадете и придружаващ Инвойс, който е необходим за Вашия контрагент ( в инвойса стойностите могат да са само в долари). Основанието за неначисляване на ДДС е чл. 86, ал.3 от ЗДДС ( доставка с място на изпълнение извън територията на страната)

За определяне на мястото на изпълнение на доставката във Вашия случай няма никакво значение дали получателя е данъчно задължено лице ( чл.21.ал.2 от ЗДДС) или е данъчно незадължено лице ( чл. 21 ал.5 от ЗДДС) Тази доставка няма да бъде включена в VIES декларацията, тъй като VIES декларациите се отразяват само осъществени доставки в рамките на ЕС.

По въпроса за разходите от 2016 г. за създаване на уебсайта, който към края на годината още не завършен. Следва тези разходи да останат като незавършено производство ( стига да са диференцирани и да могат аналитично да се отделят от разходите по другите Ви дейности за 2016 г.) През 2017 г. ще продължите да натрупвате разходи по тази сметка, които ще приключите с приходите от продажбата на разработения сайт. ( група 70).

На последния въпрос - няма начин приключената на загуба 2015 г. да се преработва наново. Но Вие не губите нищо от това, защото ако сте декларирали в годишната си данъчна декларация за 2015 г. загубата за пренасяне в следващи години, то през една от следващите 5 години можете облагаемата си текуща печалба, за данъчни цели, при определяне на дължимите данъци да  намалите с тази загуба и ще намалите по този начин данъчната тежест.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Поздрави.

 

 

Web Analytics