Продажба на картини - регистрация на фирма или...

Продажба на картини - регистрация на фирма или...

2017-12-12 10:45:28
Продажба на картини - регистрация на фирма или...

Продажба на картини -

регистрация на фирма или...?  счетоводно обслужване, счетоводни услуги, свободна професия, регистрация на фирма, пловдив, бургас, софия, русе, данъчни услуги

 

Въпрос:

Здравейте,

Като частно лице мога ли да продавам произведение на изкуството (картина) в аукцион? Или частно или трябва да направя регистрация на фирма?

Дълга ли нещо на държавата и трябват ли лицензи, ДДС и други...

Благодаря предварително.

 

Отговор:

Здравейте,

Най-удобната за Вас форма за осъществяване на независима икономическа дейност ( търговия с произведения на изкуството) е да се регистрирате в регистър Булстат  като лице упражняващо свободна професия. При тази форма на организация на стопанска дейност, от всички реализирани през годината приходи Ви се признават ( без да са необходими документални доказателства ) 25% разходи и на останалите 75% от приходите ( от тях се приспадат  направените осигурителни вноски от Ваша страна) дължите 10% данък печалба.

Ако работите с по-малък марж, тогава си регистрирайте ЕООД, като тогава от всички реализирани приходи, след намаляване с всички документално доказани разходи ( включително стойността на закупените картини ) заплащате 10% корпоративен данък.

Разбира се ако правите инцидентна продажба ( без това да Ви е икономическа  дейност за препитание ) не е необходимо всичко описано по-горе.

Независимо дали сте избрали някой от начините за независима икономическа дейност, всяко физическо или юридическо лице, осъществило продажби над 50 000 лв. за последните 12 месеца е задължено да се регистрира по закона за ДДС.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

 

Web Analytics